Bireylerin öğretme ve öğrenme sürecini hayatlarının belli bir bölümüne sıkıştırmanın aksine; işte, evde, kafede, vb. her yerde ve bütün yaşam boyu sürecek bir süreç haline dönüştürmektedir. Yaşamboyu öğrenme, aynı zamanda temel becerilerin güncellenmesi yoluyla kişilere ikinci bir fırsat yaratabilmek ve daha ileri düzeylerde öğrenim imkanları sunmak anlamına da gelmektedir. Yaşam becerileri, bireyin yaşam süresinde kişisel, toplumsal ve evrensel boyutta anlayış, tutum ve davranış geliştirdiği becerilerdir. Bunlar kendini tanıma, kendine güven (özgüven), hedef belirleme, olumlu düşünme, zorluklarla baş edebilme, duygularına tanıma ve fark edebilme, empati, kendini kontrol edebilme, kendini ve duygularını ifade edebilme, yaratıcı düşünme, zaman yönetimi, iletişim, arkadaş edinme, sorun çözme, çatışma yönetimi, etkili kariyer planlama, karakterli insan olma, planlı ve etkili öğrenmedir.

Yaşamboyu eğitim sadece yetişkin eğitimin kapsamaz. Yaşamın tüm dönemlerinde gerçekleşir. Yalnızca mesleki beceri kazandırma değildir. Bireysel ve sosyal gelişime katkıda bulunan öğrenme etkinliklerini de içerir. Öğrenme tesadüfi biçimde oluşmaz, birey isteyerek öğrenir ve ne öğrendiğinin farkındadır.