Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Konu Anlatım Videoları

Ölçme ve Değerlendirme Soru Çözüm Videoları

 1. Puanlanış Bakımından Sınıflama:
  1. Objektif Puanlanan Testler: Testi puanlayan kişi kim olursa olsun, puanların değişmediği, puanlamanın hatasız yapılabildiği objektif testlerdir. Çoktan seçmeli testler, doğru – yanlış testleri.
  1. Subjektif Puanlanan Testler: Puanlayıcının öznel kanılarından puanların etkilenebildiği, puanlamaya hataların karışmasına elverişli test türleridir. Yazılı ve sözlü yoklamalar.
 2. Testi Hazırlayan Bakımından:
  1. Öğretmen yapımı testler: Öğretmenlerin kendi sınıflarındaki öğrenme atmosferini ve öğrenci başarısını ölçmek için hazırladığı testlerdir.
  1. Uzman yapımı testler: Öğrencilerin içinde bulunduğu özel koşullar dikkate alınmadan, kapsamlı bir kullanış amacıyla uzmanlar tarafından hazırlanan testler.
 3. Uygulamaya Katılan Birey Sayısına Göre:
  1. Bireysel testler: Bir uygulayıcı tarafından bir kişiye uygulanan testlerdir.
  1. Grup testler: Bir uygulayıcı tarafından bir defada birçok kişiye uygulanan testlerdir.
 4. Uygulama Süresi Bakımından:
  1. Hız testleri: Verilen süre içinde öğrencilerin, kendilerine sorulan sorulardan ne kadarını cevapladığına bakılarak öğrencilerin cevaplama hızları ölçülür. Vakit verildiğinde tüm öğrencilerin cevaplayabileceği kolaylıktadır.
  1. Güç testleri: Öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmek amacıyla süre sınırlaması yapılmadan uygulanan testlerdir.
 5. Öğrencinin Cevabı Seçmesi ya da Yazması Bakımından:
  1. Kağıt kalem testleri: Sınava giren öğrencilerin basılı durumdaki soruların cevaplarını yazılı olarak ifade ettiği testlerdir. Geçerliği, güvenirliği ve puanlama güvenirliği düşüktür.
  1. Seçmeli testler: Öğrencinin verilen bir grup seçenekten doğru olanı seçtiği ve işaretlediği testlerdir. Geçerliği, güvenirliği ve objektifliği yüksek olan testlerdir.

Eğitimde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Araçları

         Geleneksel (Klasik) Değerlendirme Yöntemleri:

 • Temel amaç, öğrencilerin öğrenme süreci sonunda hangi davranışları ne düzeyde kazandığını saptamaktır.
 • Değerlendirme sürecinde yalnızca öğretmen aktiftir.
 • Öğretmen merkezli eğitim uygulamaları değerlendirilir.
 • Bilginin ne düzeyde varolup olmadığı tespit edilir.
 • Ürün (sonuç) odaklıdır.
 • Ezber ve bellemeye dayalıdır.
 • Kağıt – kalem testleri ya da standart testler kullanılır.
 • Geri bildirim ve sonuçlar genellikle not olarak verilir.
 • Ölçüt önceden konulduğu gibi bağıl da olabilir.
 • Öğrenciler arasında rekabet görülür.
 • Puanlama sayısal sembollerle ifade edilir.
 • Tanılayıcı, geliştirici, özetleyici ve yargılayıcıdır.

Çağdaş (Otantik – Tamamlayıcı – Süreç Temelli) Değerlendirme Yöntemleri:

 • Öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlardaki gelişimi farklı ve çeşitli ölçme araçlarıyla bütüncül bir şekilde yoklanır.
 • Değerlendirme sürecinde öğretmen ve öğrenci birlikte aktiftir. Aile ve akranlar da sürece katılabilir.
 • Öğrencinin biliyi oluşturma düzeyini belirlemeye yöneliktir.
 • Öğrencinin bilgi, beceri ve tutumlarının gelişim düzeyi, gerçek yaşam koşullarında ele alınır.
 • Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları değerlendirilir.
 • Süreç ve ürün birlikte değerlendirilir.
 • Bilginin oluşturulması, üretilmesi, kullanılması ve paylaşılması amaçlanır.
 • Düşünme ve değerlendirmeye dayalıdır.
 • Geribildirim süreç içinde öğrenciye ulaştırılır.
 • Bireysel ölçütler kullanılması tavsiye edilir.
 • Puanlama sayısal değerlerle birlikte belirli betimsel değerlere göre de yapılır.
 • Geliştirici ve yenileyicidir.
 • Çok boyutlu ve değişik tipte ödev, ürün ya da performans örnekleri kullanılır.

Eğitimde kullanılan ölçme araçları, ölçme işleminin amacına göre belirlenir. Bu araçların sahip olması gereken en önemli özellikler geçerlik ve güvenirliktir. Farklı öğrencilerin farklı öğrenme ve becerilerinin gelişim düzeyini ölçmek için birden fazla ölçme aracı kullanılmalıdır.

Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Konu Anlatım Videoları

Ölçme ve Değerlendirme Soru Çözüm Videoları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here