Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Konu Anlatım Videoları

Ölçme ve Değerlendirme Soru Çözüm Videoları

 1. Amacı belirleme: İlk aşamada, yapılacak değerlendirme türüne göre testin amacının belirlenmesi gerekir. Örneğin öğrencilerin belirli konulardaki öğrenme eksikliklerini ortaya çıkarmak (öğrenmenin izlenmesi), öğrenme düzeylerinin tespiti (erişinin belirlenmesi), öğrenci seçimi veya bir yere yerleştirmesi, yeterlilik, motivasyon, vb.
 2. Kapsamı / Ölçülecek davranışları belirleme: Öğrencilere kazandırılmak istenen davranışlar belirlenir. Hangi davranışların yoklanacağı ya da test kapsamına hangi davranışların alınacağı belirlenir. Başarı testi hazırlanacaksa kritik davranışlar, izleme testi hazırlanacaksa kapsamdaki tüm davranışlar belirlenir.
 3. Belirtke Tablosu hazırlama. Belirtke tablosu, öğretmen tarafından ders yılı başında hazırlanan, kazandırılmaya çalışılan davranışların içerikle ilişkisini gösteren ve bir tarafında hedeflerin diğer tarafında konuların yer aldığı iki boyutlu bir tablodur.
 4. Kullanılacak soru türünü (ölçme yöntemini) belirleme: Yapılacak sınavın amacı, süresi ve öğrencilerin düzeyi dikkate alınarak sınavda hangi tür soruların sorulacağı belirlenir. Örneğin, amacımız ileri düzey bilgileri ölçmekse yazılı yoklama; kalabalık gruplar içerisinden seçme yapmaksa çoktan seçmeli; bir işe eleman seçmekse uygulama (performans) testleri, okuma yazma becerisine sahip olmayanlar için sözlü yoklama seçilmelidir. Bu nedenle bu aşama testin geçerliği ile yakından ilgilidir.
 5. Soru sayısının tespiti ve madde (soru) yazma: Sınavda sorulacak soru sayısını belirlemek için sınavın amacı, kapsamı, süresi ve soru tipi gibi özellikler dikkate alınmalıdır. Her davranışın ölçülmesi için yazılan bu sorulardan daha sonra madde analizi ile soru seçileceğinden, her davranış için en az 3 soru yazılır.
 6. Soruları inceleme ve seçme: Hazırlanmış olan maddeler dil, anlatım, davranışa uygunluk, bilimsel yanlışlığının olup olmadığı, imla hataları vb. açılardan gözden geçirilir ve hangilerinin teste alınacağına karar verilir. Sınavın genel zorluk düzeyinin ne olacağı tespit edilir.
 7. Puanlama anahtarının hazırlanması: Puanlama anahtarının (cetvelinin) hazırlanmasındaki amaç, testte yer alan her bir maddenin değerini belirlemektir. Puanlama anahtarı puanlayıcıdan puanlayıcıya, zamandan zamana değişiklik göstermez. Bu durum puanlama güvenirliğinin yüksek olduğunun bir kanıtıdır. Puanlama güvenirliği yüksek olan bir testin güvenirliği de yüksek olur.
 8. Soruların çoğaltmaya hazırlanması: Teste alınmasına karar verilen soruların testte ya da sınav kağıdında hangi sırada yer alacağı ve nasıl yazacağı belirlenir. Kolaydan zora olmalı, aynı konuyla ilgili sorular alt alta olmamalı, yazım hatası (kökte ve seçenekte) olmamalı, daktilo ya da bilgisayarla yazılmalı, harf büyüklüğü yaşa uygun olmalı, şekiller düzgün çizilmeli, sorular bölünüp diğer sayfaya geçmemeli, önemli/olumsuz kelimelerin altı çizilmeli
 9. Uygulama: Test standart bir ortamda uygulanmalı ve sınavın kuralları öğrencilere duyurulmalı.
 10. Puanlama ve madde analizi: Bütün sınavların puanlanmasında olabildiğince objektif puanlama esas olmalıdır. Puanlama yöntemi, testin türü ile yakından ilgilidir. Testin hem geçerliği hem de güvenirliği ile ilgilidir.
 11. Nihai testin oluşturulması
 12. Test istatistiklerinin kestirilmesi

Sınav planı yalnızca bu maddelerle sınırlandırılmayabilinir, ancak ilk üç madde kesinlikle bulunmalıdır.

Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Konu Anlatım Videoları

Ölçme ve Değerlendirme Soru Çözüm Videoları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here