Öğretim İlke Yöntem ve Teknikleri Konu Anlatım Videoları

Öğrencilerin sınıfta ve sınıf dışındaki öğrenme – öğretme yaşantılarında başarılı olabilmesi için onların iyi davranışlar seçmelerine yardımcı olmaya dayanmaktadır. Okul öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir eğitim düzenleyip onları tatmin etmelidir. Okulda verilen öğretimin kalitesi disipline de olumlu yansıyacaktır. Bu modelde uygulamalar önemli olduğu için, öğretme işinin düzenlenmesinin en iyi öğretmen tarafından yapılacağı belirtilmektedir. Öğretim, öğretmenin sorumluluğundadır. Öğrenciler bütün performanslarını ortaya koymalı, kaliteli eğitim hizmeti verilmelidir. Sınıf ortamı samimi, içten ve destekleyici olmalıdır. Öğrenci kendi çalışmasını değerlendirmeli ve geliştirmelidir. Glasser, insan ihtiyaçlarını beş grupta toplamıştır: Fizyolojik ihtiyaçlar, sevgi, güç, özgürlük ve eğlence. Temel öğretim modelinin basamakları:

  1. Öğretim Hedefleri: Sürecin sonunda öğrencilere kazandırılacak yeterliklerdir. Öğretmen hedefi saptamalı ve davranış biçiminde ifade etmelidir.
  2. Giriş Davranışları: Öğrencinin gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları, özgeçmişi, ilgileri, yetenekleri gibi öğrenme için gerekli olan faktörlerdir. Öğretme işinin etkili olabilmesi için öğrencide bulunması gereken önkoşul davranışlar belirlenmelidir.
  3. Öğretim İşlemleri: Eğitim ortamlarının düzenlenmesi, öğretim ilke, yöntem ve teknikleri, araç ve gereçlerinin belirlenmesidir. Bu aşama birinci ve ikinci aşamalara bağlı olarak yapılmalıdır.
  4. Değerlendirme: Öğretim süreçlerinin ne düzeyde gerçekleştiğinin belirlenmesidir. Belirleme sonunda varsa öğrencilerin öğrenme eksiklikleri giderilir, yanlışları düzeltilir ve başarı düzeyleri hakkında bilgilendirilirler.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here