Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

  1. Uyum Sağlayıcı Rehberlik: Yeni ortamlara uyum sağlama ve yaşanan uyum sorunlarını çözmeye yönelik rehberlik hizmetleridir. Amaç, bireylerin uyum sorunlarının nedenlerini bulup incelemek, uyum düzeyini arttırmak ve mevcut ortama uyum sağlamalarını kolaylaştırmaktır. Örneğin okula yeni gelen öğrencilere okulun kuralları, sınıf geçme yönetmeliği, kütüphanenin ve rehberlik servisinin yerinin nerede olduğu vb. hakkında bilgi verilmesi uyum sağlayıcı rehberliktir.
  2. Yöneltici Rehberlik: Bireyin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun olan bir meslek, okul ya da program seçmesi için yardım etmek ve bu yolla bir okul programına veya mesleğe yönelmesi için sunulan hizmettir. Öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarına, kapasitelerini ve boş zamanlarını etkin şekilde değerlendirebilmelerine yardımcı olmak üzere ders dışı etkinliklere yönlendirilmeleri de bu kapsamdadır.
  3. Ayarlayıcı Rehberlik: Eğitim planlamacılarına ve program yapımcılarına yol göstererek onların rehberlik hizmetleri ile edinilen bilgileri göz önüne alıp yeni programlar yapmalarına yardımcı olur. Okul programlarının bireysel farklılıklara göre geliştirilmesi, kişilerin özel ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurularak eğitim programlarının oluşturulması bu türden bir hizmettir. Ayarlayıcı ve tamamlayıcı rehberlik dolaylı verilen rehberlik hizmetleri iken, diğerleri doğrudan verilen rehberlik hizmetleridir.
  4. Gelişimsel (Geliştirici) Rehberlik: Birey sürekli gelişim içindedir ve her bir basamakta başarması gereken görevler vardır. Rehberlik hizmetleri bu görevleri göz önüne alınarak düzenlenir. Bu anlayışta bir gelişim dönemini başarıyla geçirenlerin daha sonraki gelişim döneminin ödevlerini de başarıyla yerine getireceklerine inanılmaktadır. Öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemleri dikkate alınarak bedensel, zihinsel, duygusal ve psiko-sosyal yönlerden sağlıklı bir şekilde gelişmelerini destekleyecek rehberlik etkinliklerinin gerçekleştirilmesi, geliştirici işlevi yerine getirir.
  5. Önleyici Rehberlik: Olumsuzlukların ortaya çıkmadan önce önlenmesine yönelik çalışmalar düzenler. Bu daha ekonomik ve kolaydır. Gelecekte istenmeyen olay ya da durumları önlemek ya da gelecekte istenilen bir sonuca ulaşmak için yapılır. Duygusal gerginliklerin, zararlı alışkanlıkların, disiplin ve uyum problemlerinin vb. ortaya çıkmaması için yapılan çalışmalar rehberliğin önleyici işlevini yerine getirir. Öğrencilerin gelişimi desteklenerek sorun oluşması önlenebilir. Örneğin, öğrencilere iletişim becerileri eğitimi vermek hem geliştirici hem de önleyici rehberliktir. Ayrıca öğrencilerin çevrelerine uyum sağlamalarına yönelik sunulan oryantasyon gibi yardımlar, rehberliğin uyum sağlayıcı işlevinin yanı sıra gelecekte ortaya çıkabilecek uyum ve disiplin problemlerinin önlenmesi bakımından önleyici işlevi de yerine getirir.
  6. Tamamlayıcı Rehberlik: Rehberlik hizmetleri, öğretim etkinliklerinin tamamlayıcı bir parçasıdır. Tamamlayıcı rehberlik hizmeti, doğrudan bireye sunulan bir etkinlik değil, eğitim ortamları ve anlayışlarındaki değişiklikler aracılığıyla, dolaylı olarak bireye sunulan bir hizmettir. Amacı, eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktır. Örneğin öğretmenlerin rehberlik bilgi ve becerileri ile donatılmaları rehberliğin tamamlayıcı işlevini yerine getirmesidir. Bu işlev kapsamında öğretmenlerin rehberlik alanıyla ilgili bilgi ve becerilerle donatılması önemlidir. Öğretmenler, rehberlik alanındaki bilgi ve becerileri eğitim ortamında kullanarak öğrencilerin başarılarını arttırabilirler.
  7. İyileştirici (Çare Bulucu) Rehberlik: Bireyin yetersizliklerine odaklanılır ve onun istenmeyen davranışı düzeltilmeye çalışılır. İstenmeyen uyum ve davranış bozukluklarını düzeltmeye yönelik çalışmalar yürütülür. İyileştirici rehberlik bireyin uzun süreden beri devam eden yetersizlikleri üzerine odaklanır ve bu sebeple oluşan istenmeyen davranışların düzeltilmesine yardımcı olur.
  8. Krize Müdahale Edici Rehberlik: Kriz, bir kişinin, grubun, örgütün ya da topluluğun normal işlevlerini yerine getirmesini engelleyen ve acil ilgi ve çözüm gerektiren beklenmeyen bir durum ya da ani değişiklik biçiminde tanımlanabilir. Doğal afetler, şiddet olayları, cinayetler, kazalar, ölümler vb. toplu müdahaleyi gerektiren kriz durumlarıdır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here