Öğretim İlke Yöntem ve Teknikleri Konu Anlatım Videoları

            Bloom’a göre bir sınıftaki öğrenciler yetenek bakımından normal dağılım gösterir. Fakat öğretimin çeşidi, niteliği ve öğrenme için verilen zaman her öğrencinin ihtiyacına göre yani ona uyumlu olursa, öğrencilerin büyük bir çoğunluğu tam öğrenme düzeyine erişir. Bu modele göre, işin başında olumlu öğrenme koşuları sağlanmış ise herhangi bir kişinin öğrenebileceği her şeyi, herkes okulda öğrenebilir. Öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır. Bir sınıftaki öğrencilerin başarılı olmaları, onların hazırbulunuşluk düzeylerine uygun olan öğretim hizmetinin sağlanmasına ve onlara ihtiyaçları kadar zaman verilmesine bağlıdır. Bir ünite öğrenilmeden diğer üniteye ya da konuya geçilmemelidir. Böylece öğrenme düzeyleri birbirine yaklaşır ve sınıftaki tüm öğrenciler başarılı olabilir. Konular küçük birimlere ayrılarak aşamalı olarak öğretilir. Bir birim öğrenme gerçekleşmeden bir diğerine geçilmez. Okul başarısını % 90’a çıkarmayı hedefler. Tam öğrenme standardına (en az % 70 başarı) ulaşamayan öğrencilerin eksiklikleriyle ilgili gruba ek öğretim yapılır. Ek öğrenme aktiviteleri; evde ek öğretim (ödev ya da proje), okulda ek öğretim, küçük gruplarla öğretim (akran yardımı yok, öğrencinin öğrenmesi için gereken her şeyi öğretmen yapacak), birebir öğretim, programlı ve bilgisayarlı öğretim, akademik oyunlarla öğretim, ek kaynak ve yardımcı kitaplarla öğretim, farklı bir yöntemle tekrar öğretim. Değişkenleri:

 1. Öğrenci niteliği:
  1. Bilişsel giriş davranışları: Öğrenme ünitesi ya da bilgi birimlerinin öğrenilmesine etki eden ön öğrenmeler ve bilişsel faktörlerdir. Dersin başında öğrencilerin bilişsel giriş davranışları belirlenmeli, eksikse tamamlanmalıdır. Bilişsel alan düzeyi, hazırbulunuşluk düzeyi, öğrenme stilleri, sözel, işlemsel yetenek, okuduğunu anlama, dinleme becerisi, problem çözme becerisi vb.
  1. Duyuşsal giriş özellikleri: Öğrencinin okula, derse, konuya ilgisi, tutumu ve akademik benlik kavramını içermektedir. Bir öğrencinin öğrenme süreci içerisinde konuları öğrenmeye açık ve öğrenme isteğiyle dolu olması gerekir. Böylelikle öğrenci süreç içerisinde bir öğrenme zorluğuyla karşılaşsa bile bunu aşmaya çalışacak gücü kendinde bulacaktır. Derse karşı ilgi, okula karşı tutum, öğretmene karşı tutum, kendi ile ilgili tutumları, akademik özgüven vb.
 2. Öğretim hizmetlerinin niteliği: Kaliteli öğretim için ipucu (öğrencinin neyi öğreneceğini açıklayıcı mesajlar), pekiştireç (davranışı gösterme eğilimini güçlendiren uyarıcılar), katılım (öğrencilerin öğrenme sürecinde yaptıkları), dönüt – düzeltme (öğrencilerin neyi öğrenip neyi öğrenmediklerini bildirme) değişkenleri.

Tam öğrenme modelinde düzenlenen dört farklı öğretim hizmeti bulunmaktadır:

 • İpucu: Öğrencileri harekete geçiren ve istenilen davranışın yapılmasına yardımcı olan mesajlardır. Öğrenciye öğrenme sürecinde yol gösteren tüm yönergelerdir. Öğrenciye neyi öğreneceği, bunları niçin ve nasıl öğreneceği, bunları öğrenirken ne yapacağını gösteren mesajların tümüdür. Sorular, örnekler, açıklamalar, kaynak kitaplar, teyp ve kasetler, cdler, yönergeler, haritalar, öğretmenin jest ve mimikleri. Öğretmen, yol gösterici görevini genellikle ipuçları kullanarak yapar. Kullanılan ipuçları öğrenciye uygun olmalıdır.
 • Öğrenci katılımı: Öğrencinin kendisine sağlanan öğretim durumunun öğeleriyle etkileşime geçmesi ve öğrenme çabasının içine girmesidir.
 • Pekiştirme: Pekiştirme, bir davranışın ortaya çıkma olasılığını artıran uyarıcıların verilmesi işlemidir. Bir davranışın gösterilme ve tekrarlanma eğilimini artırır. Öğrenme süreci içerisinde, öğretmenlerin istendik davranışları arttırabilmek için öğrencileri çeşitli yollarla ödüllendirmesi ya da öğrencilerin öğrenmelerini engelleyici faktörlerin ortadan kaldırılmasına pekiştirme denir. Bir öğretmen pekiştireç verirken;
 • Öğrenci ihtiyacına uygun pekiştireçler vermeye,
 • Pekiştireci istenen davranışın hemen ardından vermeye,
 • Hep aynı pekiştireçleri kullanmamaya,
 • Geç ve güç öğrenen öğrencilerin her doğru davranışını küçük adımlarla pekiştirmeye dikkat etmelidir.
 • Dönüt ve düzeltme: Dönüt ve düzeltme işlemleri doğru ve yanlış davranışlar hakkında bilgi vermek, öğretimin kalitesini yükseltmek, tamamlanması gereken davranışları ortaya çıkarmak ve öğrenciyi güdülemek amacıyla kullanılır. Dönüt, öğrenciye öğrendiklerinin eğitim amaçlarına uygun olup olmadığının bildirilmesidir. Dönüt çift taraflıdır. Yani öğrenciler de öğretmenlerinden gelen dönütlere yeni dönütler göndererek cevap verirler. Düzeltme ise yanlışların düzeltilmesi ve öğrenme eksikliklerinin giderilmesidir.

Tam öğrenmeye göre;

 • bilişsel ve duyuşsal giriş özellikleri istenen düzeyde ise,
 • ipucu, pekiştireç, dönüt, düzeltme kullanıp etkin katılımın sağlandığı nitelikli bir öğretim hizmeti sunulmuş ise

istenen öğrenme ürünlerine ulaşılabilir.

 • Öğrenme ürünleri: Bilişsel başarı (kavrama, analiz, sentez, değerlendirme, düşünme ve problem çözme yetenekleri), öğrenme hızı, değişen duyuşsal özellikler (kendine güven, ruh sağlığı) ve beceriler, öğrenme çeşidi ve düzeyi.

Tam Öğrenme Modelinde Değerlendirme:

Bu modelde ara sınavlar ile öğrenme ürünleri sürekli değerlendirildiği için öğrenme güçlük ve eksiklikleri vakit geçirilmeden tamamlanır. Öğrenme eksikleri tamamlanmadan diğer bir üniteye geçilmez ve ders planlı bir şekilde işlenir. Öğretilenlerin öğrenciler tarafından ne derece öğrenildiğini belirlemek ve yanlış öğrenmeleri saptamak amacıyla izlemeye yönelik değerlendirme testleri uygulanır. Bu tür değerlendirmeler genellikle biçimlendirme ve yetiştirmeye yönelik değerlendirme olarak adlandırılır. Öğrenme etkinliklerinin sonunda düzey belirleme testleri kullanılır ve bir sonraki üniteye geçilip geçilmeyeceğine karar verilir.

Sınırlılıkları: Yavaş öğrenen öğrenciler hızlı öğrenen öğrencilerin vaktini alarak onları yavaşlatabilir. Bu modelde dersi organize eden öğretmen olduğu için öğrencinin öğrenciden öğrenmesi söz konusu değildir. Tam öğrenmede zaman önemli bir sınırlayıcıdır. Tam öğrenme modeli tüm öğrencilerin aynı düzeyde öğrenmesini sağlamaya çalıştığından zaman alıcıdır. Bireysel farklılıklar göz ardı edilebilir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here