Öğretim İlke Yöntem ve Teknikleri Konu Anlatım Videoları

         Öğretmenin öğretim işi dışında kalan işlerine sınıf yönetimi işleri denir. Araştırmacılar, öğrenci özelliklerindeki farklar kadar, sınıfın yapı ve yönetimindeki farkların da başarıyı belirleyici olduğunu göstermiştir. Lemlech, sınıf yönetimini, “sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesi” olarak tanımlamıştır. Öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmak için fiziki ortamın iyi düzenlenmesi, programların uygulanabileceği sınıf ortamının yaratılması, sınıf içi ilişkilerin düzenlenmesi, zamanın etkili kullanılması, öğrencide davranış geliştirme ve düzenlemenin yapılması sınıf yönetimi ile ilgilidir. Böylelikle öğretme – öğretme süreci etkili ve verimli hale getirilmiş olur.

Öğrencilerin günlük yaşamlarının çok büyük bir bölümü sınıflarda geçmektedir. İyi yönetilen bir sınıfta öğrenciler içten güdülenir ve başarılı olurlar. Böyle bir sınıf ortamında yetişen bireyler aynı zamanda gerçek yaşamda sıkıntı çekmezler. Sınıf ideal bir toplum örneği oluşturabilir. Burada öğrenilenler topluma taşınır. Sınıf ortamında alınan kararlarda sınıfın bazı özelliklerinin dikkate alınması gereklidir. Sınıfın kendine özgü özellikleri:

 • Öngörülemezlik: Ne kadar iyi planlansa da, sınıf olaylarının tahmin edilmesi mümkün değildir.
 • Açıklık: Sınıfta gizlilik olamaz, olaylar öğrencilerin gözleri önünde meydana gelir.
 • Ortak Tarih: Sınıfta bir öğretim yılı boyunca birçok olay yaşanır. Zamanla sınıfın bir tarihi oluşur.
 • Çok Boyutluluk: Sınıfta aynı anda çok değişik etkinlikler bir arada yapılmaya çalışılmaktadır.
 • Yakınlık: Olayların anında meydana gelmesidir.

Etkili ve verimli bir sınıf yönetimi öğrencinin sosyal, kültürel, bireysel ve demokratik yönden gelişimine katkılar sağlar. Bu katkılar öğrencinin gelecekteki yaşantısına da yansır. Sınıf yönetiminin ilk amacı, etkili öğrenme – öğretme ortamı oluşturmak ve belli istenilen amacı gerçekleştirmektir.

            Sınıf Yönetimi Modelleri:

Sınıf yönetimi yaklaşımları geleneksel ve çağdaş olarak iki başlık altında incelenebilir:

 1. Geleneksel Yaklaşım: Merkezde öğretmen vardır. İletişim öğretmenden öğrenciye doğrudur. Sınıf içi kurallar katıdır ve genelde öğretmen tarafından belirlenir. En önemli sınırlılığı öğrencide meydana gelecek davranış bozukluklarıdır. Bunun nedeni ise kendini ifade edemeyen bireylerin davranış bozukluğu göstermesi gerçeğidir.
  1. Tepkisel Model:İstenmeyen davranışa karşı tepki, istenen davranışa karşı övgü söz konusudur. Düzeni sağlamak için ödül ve cezadan yararlanılır. Önceden yapılmış bir hazırlık yoktur. Gruba değil bireylere dönüktür. Örneğin sınıfta sürekli uyumsuz davranışlar gösteren öğrenciye her defasında sözlü uyarıda bulunulur.
  1. Önlemsel Model: Planlama düşüncesine bağlı, geleceği kestirme, istenmeyen durum veya davranışı ortaya çıkmadan engelleme şeklindeki yaklaşımdır. Etkinlikler bireyden çok sınıfa yönelmiştir. Model iyi çalışırsa istenmeyen davranışta azalma ve yok olma söz konusu olabilir.
 2. Çağdaş Yaklaşım: Merkezde öğrenci vardır. Geleneksel anlayıştaki otoriter anlayış yerini etkileşime bırakmıştır. Esnek ve katılımcı bir şekilde yapılandırılmıştır. Öğrencinin duygusal, zihinsel ve düşünsel gelişimlerine hizmet eden bir yaklaşımdır. Sınıfta yapılacak etkinlikler, uyulması gereken kurallar demokratik olarak tüm sınıfın katılımıyla belirlenir. Böylelikle bireylerin kendi planladığı etkinliklere katılma, kendi koyduğu kurallara uyma eğiliminden dolayı daha fazla verim elde edilir. Öğretmen, davranışlarıyla öğrenciye model olur.
  1. Gelişimsel Model:Öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alarak uygulamaların gerçekleştirilmesini esas alır. Bu modelde öğrencilerin fiziksel, duygusal, zihinsel ve toplumsal gelişim düzeylerinin dikkate alınması gerekir. Bir uygulamaya geçmeden önce öğrencilerin hazır hale getirilmesi önemlidir.
  1. Bütünsel Model: Sınıf yönetimini etkileyen tüm öğelerin birlikte ele alınmasını öngörür. Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak, önlem alınması gereken yerde önlem almayı, tepki gösterilmesi gereken yerde tepki göstermeyi gerektirir. Önlemsel sınıf yönetimine ağırlık verilir, gruba olduğu kadar bireye yönelme, istenen davranışa ulaşabilmek için istenmeyen nedenleri ortadan kaldırma vardır. Okul, aile ve boş zaman etkinliklerine önem verir, arkadaş çevresinden yararlanır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here