Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

 1. Gizlilik: Danışman, danışma ilişkisini ve bu ilişki yoluyla danışan hakkında elde ettiği bilgiyi gizli tutmalıdır. Öğrencinin anlattığı özel bilgiler onun izni olmadan bir başkasıyla paylaşılmamalıdır. Aksi takdirde rehberlik hizmeti veren uzmana duyulan güven zedelenir. Ancak kimi durumlarda (danışanın kendisi ya da başkaları için tehlike oluşturabilecek bir bilgi edinildiğinde) danışanın izni alınmaksızın fakat kendisi önceden haberdar edilerek gerekli kişiler bilgilendirilmeli ve durumun gerektirdiği acil önlemler alınmalıdır.
 2. Değer aktarımı: Psikolojik danışman, danışan ile ilişkisinde;
  1. Belli bir değer ya da yaşam felsefesi propagandasını yapmaktan,
  1. Belli bir görüşü kabul ettirmeye çalışmaktan,
  1. İkna, telkin, koşullama yöntemlerini kullanmaya kalkışmaktan,
  1. Belli bir siyasi ya da dini görüşü aşılamaya uğraşmaktan kaçınmalıdır.
 3. Mesleği kötüye kullanmama: Bir danışman, kazandığı bilgi ve becerileri, kendisine tanınan yetkileri, danışanın iyiliği için kullanmalıdır. Danışman, sahip olduğu bilgi ve becerilerini ya da yetki sınırını aşan durumlarda, danışanı ilgili kurum ya da kişiye yönlendirmelidir. Danışman, danışan ile profesyonel sınırları aşan ilişkileri girmekten kaçınmalıdır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here