Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

      Glanz, 1961’de PDR alanında süregelen uygulamalara dayanarak örgüt modellerini değerlendirmiştir.

1.Merkezileşmemiş – Uzmanlaşmamış Rehberlik Modeli:

Bu model, rehberlik hizmetlerini eğitimin bir parçası olarak gören anlayışı uygulama yoludur. Bu anlayışa göre, rehberlik eğitim programlarının ayrılmaz bir parçası olup, bir okulda öğrenci ile etkileşimde bulunan tüm personel, bu hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. Özellikle öğretmenler rehberlik hizmetlerinde birinci derecede rol alan kimselerdir. Bir okulda eğer danışman varsa; danışmanın rolü öğretmen ve yöneticilere çalışmalarında yardımcı olmak, hizmetlerde eşgüdümü sağlamak ve toplum kaynaklarını rehberlik hizmetleri için seferber etmektir. Bu modelde her öğretmen aslında danışmandır, danışmanlar da öğretmenlerin çalışmalarını kolaylaştırıcı teknisyenlerdir. Yararları:

 • Rehberlik ilkeleri, öğretim etkinliklerine yansıyabilir.
 • Rehberliğin sürekli ve bütün öğrencilere ulaştırılması gereken bir hizmet olması gerekliliği bu yolla en iyi şekilde yerine getirilebilir.
 • Grup rehberliği akademik dersler gibi planlanıp yürütülebilir.
 • Bütün okul personeli, özellikle öğretmenler, rehberlik hizmetlerinde aktif rol alacakları için hizmetlerin yürütülmesi kolaylaşır.
 • Her öğretmen öğrencilerinin kayıtlarını tutar ve bunları saklar. Bunun için de öğrencilerini daha yakından tanıma gereği duyar ve elde ettiği bilgileri öğretim faaliyetlerinin etkililiğini arttırmada kullanabilir.
 • Öğrenci, güvendiği öğretmeninden yardım isteyebilir.
 • Bir öğrenciye birden fazla öğretmen yardımcı olabilir.
 • Öğretmenler öğrencilerini uzun süre gözleyebilme olanağına sahip olduklarından onların güçlüklerini daha kolay görebilirler ve sorunlarına çözüm bulabilirler.
 • Uygulanması ekonomiktir.

Sakıncaları:

Öğretmenler özel olarak yetiştirilmedikleri bir alanda hizmet vermek durumunda kalmaktadırlar.

Her öğretmen, anlayışına göre bir rehberlik programı uygulayacağı için hizmetler arasıda birlik sağlamak güçleşir.

Grup rehberliği hizmetlere egemen oldukça, bireysel danışma ihmale uğrayacaktır.

Öğrencilerin özelliklerini kaydetme işi öğretmenlerin çok vaktini alacak, bu da öğretim faaliyetlerinin ve rehberlik hizmetlerinin aksamasına yol açacaktır.

Kayıtlar belli bir yerde toplanmadığından toplu dosya oluşturma ve dolayısıyla rehberlikle süreklilik sağlama güçleşmektedir.

Hizmetlerin birinci derecede öğretmenler tarafından yürütüldüğü ve danışmanın öğretmene yardımcı olmasının beklendiği böyle bir modelde danışmanların hizmetleri öylesine yayılmıştır ki, herhangi bir hizmet alanında uzman bir danışmanın varlığını hissetmek mümkün olamamaktadır.

 

2. Merkezileşmiş – Uzmanlaşmış Rehberlik Modeli

Bu modelde PDR hizmetlerinin ancak bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından yürütülebileceği görüşü benimsenmiştir. Psikolojik danışman, psikometrist, sosyal hizmet uzmanı, konuşma terapisti vb. uzmanlar tarafından verilecek hizmetlerle etkili bir PDR yardımı yapılabileceği savunulmaktadır. Bu modelde öğretmenlerin rehberlik çalışmalarına katılmaları beklenmektedir ama onların katkıları bilgi verme hizmetleri ile sınırlandırılmıştır. Hizmetlerin merkezinde psikolojik danışman vardır. Yararları:

 • Uzmanlar tarafından yürütülen rehberlik hizmetleri daha nitelikli ve etkili olacaktır.
 • Bu modele göre kurulmuş bir rehberlik biriminde çalışan elemanların rol ve işlevleri açıkça belirlenmiştir.
 • Danışmanlar kendi aralarında iş bölümü yapabilirler. Böylece danışmanlık hizmetlerinde uzmanlaşma gerçekleşecektir.
 • Rehberlik hizmetleri öğretim ve yönetim hizmetlerinden kesinlikle ayrıldığı için rehberlik uzmanları vakit ve enerjilerini psikolojik danışma hizmetlerinde yoğunlaştıracaklardır.
 • Toplu dosya geliştirme ve bilgileri saklama işleri daha sistemli olarak yapılacaktır.

Sakıncaları:

 • rehberlik hizmetleri birkaç uzmanın elinde kalabilir, öğretmenler ve yöneticiler rehberlik hizmetlerinden sorumlu olmadıklarını düşünebilirler.
 • Rehberlik merkezinde verilen hizmetlerden pek az kimse haberdar olabilir ve pek az kimse yararlanabilir.
 • Rehberlik hizmetleri eğitim etkinliklerinden soyutlanabilir.
 • PDR hizmetleri bilgi verme hizmetlerini ihmale uğratacak kadar önem kazanabilir.
 • Uzman personel yetiştirmek ve onları okullarda çalıştırmak çok zaman ve para gerektirir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here