Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Konu Anlatım Videoları

Ölçme ve Değerlendirme Soru Çözüm Videoları

Psikomotor beceriler bir takım karmaşık davranışlar zincirinden oluşur. Bu zincirin önemli halkaları gözlenip nicelendirilmelidir. Genellikle belli bir beceriyi oluşturan kritik davranışlar ölçülür. Özel yetenek testleri bu alanda kullanılan testlerdendir.

Sırayla yapılması gerekenler şöyledir:

– Beceriyi oluşturan davranışların analiz edilmesi ve kritik davranışların saptanması,

– Kritik davranışların gözlenmesini ve puanlanmasını kolaylaştıracak bir araç hazırlanması,

– Öğrencinin saptanan kritik davranışları icra edebileceği gözlem ve sınav durumları yaratılması,

– Öğrencinin bu davranışı icra ederken gözlenmesi ve puanlanması.

1. Gözlem Fişi (Kontrol Listesi – Çeteleme Aracı): Gözlenecek davranış “gözlendi – gözlenmedi”, “yaptı – yapmadı”, “uygun – uygun değil” diye işaretlenir. Gözlenen davranışın derecesini belirtmez. Özellikle psikomotor becerileri ölçer. Bir işin yapılması sırasında nelerin, nasıl yapılacağını sırasıyla göstermesi nedeniyle öğretim amaçlı da kullanılabilir. Performansın en önemli ve gözlenebilir yanlarını kapsar. Performansı oluşturan davranışların her birinin sadece varlığını veya yokluğunu gösterdiği için duyarlığı düşüktür. Duyuşsal ve bilişsel alanlarda da kullanılır. Çeteleme aracı kontrol listesi ile yapılan gözlemlerin toplam halidir. Tüm sınıf için düzenlenir.

2. Dereceleme Ölçekleri: Gözlenen beceri ya da davranışın derecesini belirtir (gözlenmedi, zayıf, orta, iyi, çok iyi). Özellikle psikomotor beceriler ölçülür. Duyuşsal ve bilişsel alanlarda da kullanılır. En önemli sınırlılığı, puanlamayı yapan kişinin hangi durumda hangi dereceyi işaretleyeceği ve kaç puan vereceğinin kişinin izlenimine bağlı olmasıdır.

3. İş – Performans Testleri: Bireylerin psiko-motor beceri ve davranışlarını ölçmek için kullanılır. Performans testleri eğitimde daha çok uygulama gerektiren laboratuar dersleri, beden eğitimi, müzik ve mesleki eğitim derslerinde uygulanır. Kas – zihin koordinasyonu ile yapılan davranışı (psikomotor) ölçer. Öğrencinin, istenilen davranışı doğru, hızlı ve mükemmel yapma derecesi ölçülür. Öğrenciler kendi öğrenmeleriyle ilgili güçlü ve zayıf yönleri tespit eder.  Değerlendirmesi subjektiftir. Psikomotor beceri ölçümünde daha objektiftir. Eksiklikleri ve yanlışları tespit edip düzeltme imkanı verir. Öğretim sonuçlarının, çalışma esnasında doğrudan ölçülmesini sağlar. Fazla zaman gerektirir. Hazırlanması güç ve zaman alıcıdır. Uygulama sırasında test uygulanmayan diğer öğrencilerde disiplin problemi ortaya çıkabilir. İşin yapılmasında izlenen yol, işin yapılma hızı ve işin kalitesi ölçülür.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here