Öğretim İlke Yöntem ve Teknikleri Konu Anlatım Videoları

Programlı Öğrenme / Öğretim – Skinner

            Bir bilgi küçük bilgi birimlerine bölünerek ya da bir davranış küçük davranış birimlerine bölünerek her aşama pekiştirilerek öğrenme sağlanır. Skinner’ın programlı öğrenme ilkelerine dayanır.

            Skinner tarafından pekiştirme ilkeleri esas alınarak geliştirilen bu model, temelde öğretimin bireyselleştirilmesi (her öğrencinin kendi öğrenme hızını kendisi ayarlaması) ve hatanın en aza indirilmesi gibi iki önemli yenilik getirmiştir. Temelinde öğrencilerin kendi kendine öğrenme ilkesi vardır. Böylece her öğrenciye başarılı olma şansı tanır. Öğrenciler önceden uzmanlar ve öğretmenler tarafından hazırlanmış bir kitapla, bir araçla veya bilgisayarla etkileşime girerek kendi kendine öğrenir. Birey öğrenme sürecinde kendi hızına göre hareket eder, materyali okur, anlar, sorulara cevap verir ve geribildirimlere göre hareket eder. Programlı öğretim araçları olarak, öğretim makineleri, bireysel öğretime uygun ders kitapları, dergi, video, teyp, eğitim yazılımları, bilgisayar destekli eğitim uygulamaları kullanılır.

Her öğrenciye ihtiyaç duyduğu ek öğrenme zamanı verilerek (bireye ek öğretim yapılarak) yüksek nitelikli öğretim hizmetinin sağlanmasına olanak tanıyan bir öğrenme modelidir. Programlı öğretimin en önemli noktası her bireyin kendi hızına göre öğrenmesine hizmet etmesi ve bireysel farkları dikkate almasıdır. Yapılan düzeltmeler ile yanlışlar giderilir ve hatalar azatlılar. Öğrencinin istenen davranışları tekrar etmesi için öğrenciye başarı tattırılır, pekiştirme kullanılır. Süreçte öğrencinin öğrenme çabasına girmesi yani etkin katılımının sağlanması ve kavramların küçük parçalar halinde işlenmesi önemlidir.

            Programlı öğretimin ilkeleri:

  1. Küçük adımlar: Konuların ünitelere ayrılmasını ve önkoşul öğrenmeler dikkate alınarak belli bir sıra içinde işlenmesini savunur. İçeriğin küçük parçalar yani öğrenme birimleri halinde sunulmasıdır. İçerik adım adım öğrencileri ilerlemeye yöneltecek şekilde düzenlenmelidir. Bilgi üniteleri öğretim ilkelerine uygun sıralanmalıdır. Her bir adım, öğrenilecek en küçük bilgi birimini oluşturmaktadır.
  2. Kademeli ilerleme: Öğrenmede ilerlemenin aşamalı ve mantıklı olması ve yapılacak öğretim işlemlerinin somuttan soyuta, basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene ve kolaydan zora doğru sıralanmasıdır.
  3. Etkin katılım: Öğrencinin sürece dahil edilmesi gerektiğini savunur. Öğrenme işi öğrencinin kendisi tarafından yapılmalıdır. Öğrenciye her küçük adımda bir bilgi sunulduktan sonra sorulara yer verilir. Öğrencinin etkin katılımı bu sorularla sağlanır. Sorular, bilginin özümsenmesinde de işe yarar. Soru doğru cevaplandıktan sonra yeni bir öğrenmeye geçilir.
  4. Bireysel hız: Öğretim bireyselleştirilmelidir. Öğrenciler sürecin tümünde kendi hızlarına göre hareket ederler. Zaman yönünden bir sınırlama yoktur. Böylece hızlı öğrenen öğrenciler yavaş öğrenen öğrencileri beklemek zorunda kalmaz. Öğrenci bir gruba bağlı olmaksızın kendi öğrenme hızına göre öğrenir.
  5. Başarı ilkesi: Başarı sonucunda pekiştireç kullanımını savunur. Öğrenciler her zaman başarmak zorundadır. Bilgi ünitelerinin sonundaki soruları doğru cevaplama başarısını göstermeden yeni öğrenmeye geçilmez. Öğrencinin cevaplayamayacağı veya konunun zorluk düzeyine uygun olmayan sorular sorulmamalıdır. Başarıyı belirlemede genelde çoktan seçmeli testler kullanılmaktadır.

Anında dönüt – düzeltme: Hatanın en aza indirilmesi gereklidir. Öğrenciye her adım sonunda yöneltilecek olan sorulara verilen cevaplar anında doğru cevaplarla karşılaştırılacak şekilde düzenlenmeli ve böylelikle öğrenciye verdiği cevabın doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında geribildirim geciktirilmeden verilmelidir. Uygun öğretim materyalleri ile öğrenci kendi kendisini kontrol ederek düzeltme imkanı bulabilir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here