Program Geliştirme Modelleri Konu Anlatım Videosu

Program Geliştirme Soru Çözüm Videoları

Model, bir program geliştirme tasarısı hazırlarken izlenecek alternatif yolları ve izlenecek sırayı gösterir. Program geliştirme sürecinin de daha iyi kavranmasını sağlar.

 1. Taba Modeli: Programla ilgili herkes program geliştirme faaliyetine katılmalıdır. Program özellikle öğretmenlerin görüşlerine yer vermelidir. Tümevarım yöntemini benimser. Taba modeli ihtiyaçların belirlenmesi ile başlar ve belli bir sıra izler.
  1. İhtiyaçların belirlenmesi
  2. İhtiyaca göre amaçların (hedeflerin) belirlenmesi
  3. Hedeflere göre içeriğin belirlenmesi ve düzenlenmesi
  4. Öğrenme yaşantılarının seçimi ve düzenlenmesi
  5. Neyin, nasıl değerlendirileceğinin saptanması
  6. Program ögelerinin sırası ve ilişkilerin kontrolü
 2. Tyler Modeli: Program geliştirme sürecinde hedeflerin belirlenmesi aşamasında yapılması gerekenleri açıkça göstermektedir. Birey, toplum ve konu alanını ayrıntılı olarak inceler, buna göre hedefleri belirler. Okul merkezlidir ve ilerlemecilik temel felsefesini benimser. Tümevarım yöntemini kullanır. (Tyler tİyİ almıyor / Tyler İşİ biliyor)
  1. Olası genel amaçlar belirlenir: Birey, toplum ve konu alanının ihtiyaçlarına göre.
  2. Olası genel amaçlar eğitim felsefesi ve öğrenme psikolojisi süzgeçlerinden geçirilir
  3. Kesinleşmiş öğretim amaçları belirlenir
  4. Öğrenme yaşantıları seçilir, düzenlenir ve yönlendirilir
  5. Öğrenme yaşantıları değerlendirilir
 3. Taba – Tyler Modeli: Taba ve Tyler modellerini birleştirmiştir. Bugün Milli Eğitim Bakanlığında en çok tercih edilen modellerden biridir. Model, ihtiyaçların belirlenmesi ile başlar. İhtiyaca göre genel amaçlar belirlenir. Daha sonra kesinleşmiş öğretimin amaçları belirlenir. Hedeflere uygun içerik yapılandırılır, öğretme durumları belirlenir ve değerlendirme ile sona erer. Değerlendirme sonuçlarına bakılarak sonuçlar yeterli ise program formüle edilir ve süreç tamamlanır. Sonuçlar yeterli değilse yeniden hedeflerle işe başlanır.
  1. Başla
  2. İhtiyaç belirleme
  3. Genel amaçları belirleme
  4. Öğretim amaçlarını kesinleştirme
  5. İçeriği yapılandırma
  6. Öğretme durumlarını belirleme ve düzenleme
  7. Değerlendirme
  8. Hedeflere geri dönme ya da programı formüle etme
  9. Bitir
 4. Rasyonel Planlama Modeli – Teknokratik Model (Taylor ve Richard): Taba – Tyler modeline benzer. Yeniden kurmacılık eğitim felsefesinden etkilenir. M.E.B. tarafından hazırlanır ve çerçeve program niteliğindedir. Aşamaları: 1. Genel amaçlar, 2. Amaçlar, 3. Öğrenme Durumları, 4. Değerlendirme.
 5. Yenilikçi Durumsal Model (Skilbeck): Okul merkezli bir modeldir ve hümanizmden etkilenmiştir. İşlevsel program niteliğindedir. Aşamaları: 1. Durum tespiti, 2. Amaçlar, 3. Öğretme – öğrenme etkinlikleri, 4. Programın düzenlenmesi, 5. Programın uygulanması, 6. Değerlendirme.
 6. Süreç Yaklaşım Modeli (Stenhouse): Öğretmenlerin yaptığı ders planlama sürecinden hareketle hazırlanmıştır ve ilerlemecilik akımından etkilenir. Esnek program niteliğindedir. Önce içerik, daha sonra genel amaçlar belirlenir. Aşamaları: 1. İçerik, 2. Öğrenme etkinlikleri, 3. Genel amaçlar, 4. Değerlendirme.
 7. Wulf ve Schave’in Sistem Yaklaşımı: Üç aşamada gerçekleşir. 1. Problemin tanımı: Komisyon üyeleri seçilir, problem tanımlanır ve amaçlar belirlenir. 2. Gelişme: Amaçlar davranışa dönüştürülür, uygun ders planları yazılır, öğretim materyalleri geliştirilir ve öğrenme ortamı desenlenir. Yani “ne öğretelim?” sorusuna yanıt aranarak içerik belirlenir. Amaçlar davranış cinsinden ifade edilir ve gerekli materyaller hazırlanır, uygun ortamların nasıl oluşturulacağı kararlaştırılır. 3. Değerlendirme: Sonuçlar değerlendirilir ve sürekli dönüt sağlanır. Modelin her aşamasında dönüt sistemine yer verilir.
 8. Türkiye’de yaygın olan program geliştirme modelleri: Programlar Taba – Tyler modeline uygun olarak dört ögeyi içerir. Temaların belirlenmesinde diğer alanlarla bağlantıların kurulması oldukça önemlidir. Program modeli disiplinler arası tasarım unsurlarını önemsemektedir. MEB Modeli, Demirel Modeli, EARGED Modeli, TTK Modeli, vb. MEB program geliştirme modelinin aşamaları şöyledir:
  1. İhtiyaç belirleme
  2. Genel hedefleri belirleme
  3. Alanın kavram, ilke ve becerilerini belirleme
  4. Öğrenme alanları ve alanın kapsadığı kazanımları belirleme
  5. Öğrenme alanlarının kapsadığı üniteleri / temaları belirleme
  6. Diğer alanlarla bağlantılar kurma
  7. Kavram haritaları oluşturma
  8. Öğretim etkinliklerini ölçme değerlendirme ve öğretmen kılavuzunu hazırlama
  9. Paydaşlarla paylaşma
  10. Materyal geliştirme
  11. Programları onaya sunma
  12. Programları uygulama, izleme ve değerlendirme.

Program Geliştirme Modelleri Konu Anlatım Videosu

Program Geliştirme Soru Çözüm Videoları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here