Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

Benlik, bireyin sahip olduğu bütün özelliklere ilişkin kendini değerlendirmesi olarak tanımlanır. Benlik kavramı ideal benlik, benlik imgesi ve öz saygıyı içine alan bir kavramdır. Benlik imgesi bireyin ne olduğunu; ideal benlik bireyin olmayı arzu ettiği benini; özsaygı ise bireyin ne olduğu ile ne olmak istediği arasındaki farka ilişkin duygularını içerir. Özsaygı, bireyin kendisine biçtiği değerdir.

Bireylerin özsaygılarını yükseltmek için öğretmenlerin yürütebilecekleri etkinlikler şöyledir:

  • Öğretmen sıcak, destekleyici, sosyal açıdan aktif, düzenli ama rahat, özgür bir sınıf ortamı sağlamaya çalışmalıdır.
  • Öğretmen içten ve doğal olmalıdır. Savunucu tutumlar sergilememelidir.
  • Öğrencinin kişiliğini yargılamadan ve eleştirmeden olduğu gibi kabul etmeli ve öğrenciye saygı duymalıdır.
  • Öğrencilerine empatik bir anlayışla yaklaşmalıdır.
  • Öğrenciyi aşağılamadan olumlu bir benlik algısı oluşturmak amacıyla özsaygı geliştirici dil kullanmalıdır.
  • Her derste her öğrenciyle hiç değilse belli düzeyde kişisel bir ilişki kurmalıdır.
  • Her öğrencisini kişisel olarak tanımaya ve öğrencilerine isimleriyle hitap etmeye çalışmalıdır.
  • Öğretmenin bütün bunları yapabilmesi için kendisinin yüksek özsaygıya sahip olması gerekmektedir.

Rogers’ın Danışandan Hız Alan Terapisi’nde öğretmen – öğrenci etkileşiminde koşulsuz kabul, saydamlık / içtenlik ve empati önemli etkenlerdir. Ona göre bireyin çevresindeki kişilerin bireye gösterdiği tepkiler, onun kendini algılayışı üzerinde etkilidir. Bu nedenle bireylerin sağlıklı bir benlik algısı geliştirebilmelerini sağlamak ve özsaygı düzeylerini yükseltmek için onlara “terapötik beceriler” ile yaklaşılması gerekir. Yani öğrenciler koşulsuz kabul edilir, onlara koşulsuz saygı gösterilir, saydam, içten ve dürüstçe yaklaşılır, böylelikle onlarla empati kurulur.

Özsaygı geliştirici dil: Öğrenciyi aşağılamadan onda olumlu bir benlik algısı oluşturmak amacıyla, öğrenciye atfedilen sıfatlara öğretmenin özen göstermesidir. Öğrenciyi küçük düşürücü, mahcup edici ifadeler kullanmaktan kaçınmasıdır. Örneğin öğrenciye “tembelsin” demek yerine “ders çalışmaktan hoşlanmıyorsun” demek.Özsaygı zedeleyici dil: Öğrencinin özelliklerine ilişkin onu kıran, mahcup eden, üzen ifadeler kullanmaktır. Örneğin şişkosun, sıskalaşmışsın gibi ifadeler.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here