Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

  • Kaynak oda (destek eğitim odası): Kaynaştırma uygulaması yapılan okullarda, özel eğitim gerektiren öğrencilerin destek eğitimi alması için düzenlenmiş ortamdır. Normal sınıfta eğitim görmekte olan özel gereksinimli öğrenciler, önemli derecede eksiklik gösterdikleri derslerde ya da ek çalışmaya gereksinim duydukları alanlarda, normal sınıfın dışında bir kaynak odaya alınırlar. Bu odada kaynak öğretmen, öğrenciye bireysel ya da küçük grup eğitimi sağlar.

              Engelli öğrenci bir okul gününü en az % 21’ini en fazla % 60’ını özel eğitim hizmeti almak için geçirdiği yerdir. Bu nedenle kaynak odada öğrenciye verilen destek eğitimi normal sınıfında verilen hizmetle paralel olmalıdır. Burada verilen eğitim, öğrencinin sınıftaki eksiğini kapatmaya yönelik olmalıdır. Kaynak odada öğrencilerle grup olarak çalışmak gerekiyorsa, gruptaki öğrenci sayısı en fazla 5 ile sınırlı olmalıdır.

                  Kaynak oda, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda milli eğitim müdürlükleri tarafından açılır. İhtiyaca göre okulda birden fazla destek eğitim odası (kaynak oda) açılabilir. Burada yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlanması okul yönetimince yapılır. Her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda ve azami ölçüde bu eğitimden yararlanması sağlanır. Burada eğitim alacak öğrenciler, BEP geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda PDR hizmetleri yürütme komisyonunca belirlenir. Öğrencilerin eğitim performansı ve ihtiyaçlarına, yetersizlik türüne uygun araç – gereç ve eğitim materyali bulunur.

                  Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin % 40’ını aşmayacak şekilde planlanır. Öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde, destek eğitim odasında yapılan değerlendirme sonuçları da dikkate alınır.

  • Sınıf içi yardım: Sınıf öğretmeniyle destek hizmet uzmanının aynı sınıf içerisinde eşgüdümlü olarak birlikte eğitim vermesidir.

 

  • Özel eğitim danışmanlığı: Özel eğitim danışmanı, danışmanlık konusunda bilgi ve beceri sahibi bir özel eğitim uzmanı ya da rehber öğretmen olabilir. Burada amaç, danışan aracılığıyla hakkında danışılan bireyin sorununa yönelik yardımın sunulmasıdır. Temel varsayımları şöyledir:

Normal sınıf öğretmeni, kendisine destek sağlandığında özel gereksinimli öğrencilere etkili bir eğitim sunabilir.

Danışmanlık daha fazla öğrenciye hizmet götürülmesini sağlar.

Öğrencilerin gereksiz yere psikometrik değerlendirmelerden geçirilme ve etiketlenme olasılığını azaltır.

Farklı deneyimlere sahip kişiler arasındaki iletişimi arttırır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here