Öğretim İlke Yöntem ve Teknikleri Konu Anlatım Videoları

Bu model doğrudan öğrenmeyi tanımlama yerine, bilgiyi yönlendirmede bireyin iç dinamiklerine – yeteneğine etki eden dış etkenleri tanımlamayı gerektirmektedir. Bu model bilişsel tercih ile içsel ve dışsal etmenlerden oluşan değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemenin önemini vurgulamaktadır. Etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi için beş özellik dikkate alınmalıdır.

  1. Çevresel: Ses, ışık, sıcaklık, dekorasyon ve gürültü.
  2. Duygusal / Duyusal: Motivasyon (güdülenme), kararlılık, sorumluluk, içsel yapı.
  3. Fiziksel: Algısal, zaman, hareketlilik, bir şeyler yeme ihtiyacı duyma, işitsel, görsel, dokunma duyularına hitap.
  4. Sosyal: Bireysel, ikili grup, üçlü grup, yetişkinle öğrenme, çeşitli yollarla öğrenme diğer bir deyişle bireysel ya da grupla çalışma, uzman kılavuz denetiminde çalışma, yalnız çalışma.
  5. Psikolojik: Çözümsellik, bütünsellik, beynin sağ / sol yarım kürelerini kullanma, hızlı tepki verme / sakin davranma.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here