Öğrenme Psikolojisi İle İlgili Temel Kavramlar

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

Klasik Koşullama – Pavlov

Edimsel Koşullama – Skinner 1

Edimsel Koşullama – Skinner 2

Bitişiklik Kuramları – Watson ve Guthrie

Bağlaşımcılık – Thorndike

Sosyal Bilişsel Öğrenme Kuramı – Bandura

Sistematik Davranış Kuramı – Hull

Gestalt Kuram – Koffka – Wertheimer – Köhler

İşaret Gestalt Kuramı – Tolman

Bilgiyi İşleme Kuramı – Gagne

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here