Bu model, her bireyin zekasının farklı olduğunu ve bireyin kişisel özelliklerinin belirlenmesinde zekanın ve bireyin algılama yeteneğinin en önemli iki etmen olduğunu ileri sürmektedir. Fenomenolojik yaklaşım insanda bireysel olarak hangi güçler vardır, birey bu güçleri nasıl ortaya çıkarır, bireylerin iç öğrenmeyi uygulama biçimi olan yürütücü güçlerinin ilişkisi nedir? Sorularına yanıt aramayı amaçlar.Bu yaklaşım bireyde iki farklı boyutun olduğunu bunların algılama ve sıralama olduğunu, bunların da ikişer kutuptan oluştuğunu ifade eder. Algılamada somut ve soyut, sıralama boyutunda aşamalılık ve rastlantısallık kutuplarının olduğunu vurgular. Bu nedenle Gregorc’un kaynaştırma yeteneği modelinde somut ardışık, soyut ardışık, somut random ve soyut random olmak üzere dört öğrenme biçimi bulunmaktadır. Bireylerde bu öğrenme biçimlerinden biri ya da birkaçı bulunabilir.