Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

Holland, meslek seçiminin, bireyin kişiliği ile çevresinin uyumu sonucu gerçekleştiğini ifade etmiştir. Ona göre, bireyin kişilik özellikleriyle mesleki yönelişler arasında bir ilişki söz konusudur. Meslek seçimi, kişiliğin bir mesleki etkinlik alanına yansıması olarak ifade edilir. Bireyin meslek seçimi davranışını, kişilik tipi ve çevrenin özellikleri arasındaki etkileşimi belirler.

Holland 6 kişilik tipi ve bunlara uygun 6 tür mesleki çevrenin tanımını yapmıştır. Bir insanın bir tipe yakın olmakla birlikte diğer tiplere de benzerlik gösterebileceğini ve böylece farklı kişilik örüntülerinin ortaya çıkabileceğini belirtir. Burada belirtilen her tip; kalıtım, ilgi, öz kavramı, değerler, etkinlikler, akran çevresi gibi özelliklerin etkileşimi sonucunda oluşur. 

  • Gerçekçi: Sabırlı ve hoşgörülü, pratik, maddeci, erkeksi, antisosyal, içten, doğal, sebatkar, içgörüleri ve başarma güdüleri fazla gelişmemiş kişilik özellikleri gösterir. Kas faaliyeti, motor koordinasyonu gerektiren; açık havadaki; mekanik, sistematik çalışmalar; nesneler, eşyalar, makinalar ve hayvanlarla ilgili etkinlikler gerektirir. Otomobil tamirciliği, her çeşit araç teknisyenliği, elektrikçi, mühendislik, ziraat ile ilgili meslekler, ormancılık, denizcilik, beden eğitimi öğretmenliği, jeologlar.
  • Araştırıcı (aydın): Entelektüel, analitik düşünce yapısına sahip, rasyonel, eleştirel, titiz, sabırlı, yöntemci, bağımsız, çekingen, içedönük kişilerdir. Analitik faaliyetler, sistematik deneysel çalışmalar, bilimsel çalışmalar, fiziksel, biyolojik veya kültürel olguları araştırma etkinliklerini gerektirir. Biyolog, genetikçi, matematikçi, kimyager, fizikçi, araştırma analizcisi, astronot, antropolog, tıp teknisyeni, doktor.
  • Sanatçı: Heyecan ve coşkuları dengesiz, hayalci, fevri, karmaşık, sezgileri güçlü, bağımsız, duygusal, duyarlı ve etkileyici kişiliğe sahiplerdir. Estetik faaliyetler; tutkulu, bağımsız, sistematik olmayan aktiviteler; sanatsal etkinlik ve ürünler yaratma; bağımsız ve yaratıcı çalışmalar gerektirir. Yazar, ressam, aktör, tiyatro sanatçısı, müzisyen, kompozitör, dekoratör, mimar.
  • Sosyal: Yardımsever, sorumluluk sahibi, sosyal, işbirliğine yatkın, empati kurabilen, arkadaş canlısı, içten, sabırlı, nazik, anlayışlı kişilik özelliklerine sahiptirler. İnsanlarla birlikteliği sağlayan aktiviteler; başkalarını eğiterek geliştirmek, yardım etmek; başkalarını ikna etme ve yönlendirme gibi etkinlikler gerektirir. Sosyal hizmetler uzmanı, rehabilitasyon danışmanları, psikolog, psikolojik danışman, halkla ilişkiler uzmanı, üniversite hocaları, öğretmenler.
  • Girişimci: Dışadönük, enerjik, kendine güvenen, atılgan, fevri, ikna yeteneği yüksek, sabırsız, meraklı, maceracı, iyimser, sosyal, konuşkan kişilerdir. Başkalarını ikna etmeye yönelik faaliyetler; sosyal eğlendirici etkinlikler ve organize edilmiş çalışmalarla uğraşırlar. Satıcı, pazarlamacı, komisyoncu, menajer, politikacı, avukat.
  • Geleneksel: Dikkatli, titiz, itaatkar, tutarlı, esnek olmayan, düzenli, sebatkar, vicdanlı, özdenetimli, hayal gücünden yoksun, dengeli kişilerdir. Sistemli kurallara bağlı aktiviteler; nesnelerle ilgili sistematik çalışmalar; kayıt tutma; hesaplama; kontrol işlemleri; veri işleme; makinaları kullanma etkinlikleri gerektirir. Banka veznedarı, kütüphaneci, daktilograf, postacı, muhasebeci, kitapçı, finans elemanı.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here