Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

 • Bireysel Rehberlik & Psikolojik Danışma: Bireyin uygun seçimler yapabilmesi, kararlar alabilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için kimi bilgilere gereksinimi vardır. Bu bilgiler tek başına bir öğrenciye sunuluyorsa, buna bireysel rehberlik denir. Psikolojik danışma hizmetleri öteki rehberlik hizmetlerine göre daha teknik bilgi ve beceri gerektirir. Danışmanla danışanlar arasında yüz yüze, karşılıklı saygı, güven, samimiyet ve içtenlik esaslarına dayanır. Tek bir kişiyle seans yapılıyorsa bireysel danışma olur.

Psikolojik danışma, kimliğini bulmada bireye yardımcı olmak, bireyin kendini daha olumlu değerlendirme ve kendine güven duymasına yardım etmek, bireyin duygu, düşünce ve davranışları arasındaki tutarlılığı sağlamak, bireyin değer yargılarını gözden geçirmesini sağlamak, başka insanları dinlemeyi, anlamayı ve onlarla iletişim kurmayı öğretmek amaçlarıyla yapılır.

Bireysel rehberlik bilişseldir ve gündemlidir. Bireyin ihtiyacı ve konuya bağlı olarak bir ya da birkaç saat sürebilir. Konular, daha çok bilgi vermeye dönük konulardır. Öğretmenler, psikolojik danışmanlar yada konunu içeriğine bağlı olarak bilgi sahibi olan kişiler tarafından verilebilir. Bireysel psikolojik danışma ise duyuşsaldır ve gündemsizdir. Genellikle haftada bir gün 40 – 50 dakikalık 8 – 10 oturum halinde yürütülen bir süreçtir. Konular bireylerin özel konularıdır. Psikolojik danışma eğitim almış kişilerce verilen bir hizmettir.

 • Grup Rehberliği & Psikolojik Danışma: Bu tür gerekli bilgiler bir gruba sunuluyorsa grup rehberliği olur. Bir psikolojik danışmanın birden fazla danışanla çalışması söz konusudur.

Grupla psikolojik danışmanın avantajları:

 • Kısa zamanda çok sayıda bireye yardım sağlar,
 • Empatik anlayışı geliştirir (başka bireyleri tanımayı ve olaylara onların gözüyle bakmayı sağlar),
 • Bireyler arası iletişim, hoşgörü ve sorunları paylaşma alışkanlığını geliştirir,
 • Bir gruba ait olma, benimsenme duygusunu geliştirir,
 • Grupla psikolojik danışma etkinliklerine katılanlar sorunlarının sadece kendilerine özgü olmadığını görürler,
 • Ortak problemlere farklı yönlerden yaklaşma becerisi kazandırır,
 • Bir yetişkinden çok, kişi için daha değerli sayılan bir arkadaş grubundan destek almaya imkan verir,
 • Birey kendini değerli hisseder,
 • Başkalarının benzer sorunlar karşısında uyguladıkları çözüm yollarını öğrenme fırsatı yaratır.

Grupla psikolojik danışmanın sınırlılıkları:

 • Derin duygulara girilemez,
 • Yüksek düzeydeki korku ve kaygıları idare etmek zordur,
 • Gizliliği sağlamak zordur,
 • Grup dinamiğini sağlayacak uzmanı bulma ve bu süreci zamana yayma zordur,
 • Grubun bazı üyeleri baskın olarak diğer üyeleri etkileyebilir,
 • Grubun bazı üyeleri grup baskısı yüzünden bireyselliklerini kaybedebilir; grup, üyelerini kayıtsız uyuma zorlayabilir,
 • Grup içindeki görüş ayrılıkları ve klikleşmeler, bireyleri olumsuz etkileyebilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here