Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

Bu modelde, meslek seçimi için bireyin gelişim sürecinin izlenmesi ve çeşitli aşamalarda ona yardım edilmesi gerektiği görüşü savunulmaktadır. Bireyin seçtiği mesleğin tesadüfle ilgisi yoktur. Meslek seçimi aniden gerçekleşmez. Meslek gelişimi bir süreçtir. Bu süreç, büyük ölçüde geri dönülmezdir. Seçim süreci daima bir uzmanlaşmayı gerektirir. Gelişim dönemleri:

  1. Fantezi hayal dönemi: 5 – 12 yaş dönemini kapsayan ve mesleklere ilişkin gerçek olgulardan ve uzak hayal etme düşüncesinden oluşan birinci evredir. Çocuğun meslek hakkındaki düşünceleri kişiseldir. Bu dönemde hoşa giden mesleğe girmek istenir. Yetişkinlerle özdeşim kurma ve taklit mesleki tercihi belirlemede önemli bir kriterdir.
  2. Deneme (geçici seçme) dönemi: 12 – 17 yaş dönemini kapsayan, bireyin ilgileri, yetenekleri ve değerlerinin gelişimine bağlı olarak oluşan ikinci evredir. Bireyin hoşuna giden eylemlere yönelme eğilimi vardır. İlk aşamasında seçimlerin ilgilere dayandığı ilgi basamağı vardır. Daha sonra yeteneklerin dikkate alındığı yetenek basamağı gelir. Bireylerin toplumda bir yer edinmeyi düşündüğü değer basamağı geçici dönemin üçüncü aşamasıdır. Son olarak bireyin bir iş veya ileri eğitimi düşünmeye başladığı geçiş aşaması gelir.

Geçici dönemdeki ilgi ile fantezi dönemdeki ilgi farklıdır. Fantezi dönemde hoşa giden her şeye yönelme söz konusudur. Geçici dönemdeki ilgi ise bazı etkinliklere daha fazla yakınlık duyma, bazılarında ise uzaklaşma şeklindedir. 

3. Gerçekçi dönem: 17 – 22 yaş dönemini kapsayan bireyin özelleşmiş ve şekillenmiş tercihlerine göre gerçekçi kararlar verdiği üçüncü evredir. Birey bu dönemde gerçeğe uygun özel seçimler yapar. Seçimler bir öğrenime ya da iş alanına dönüktür. Meslek seçiminde sırasıyla yetenekler, ilgiler, değerler dikkate alınır. Gerçekçi evrede üç alt aşama vardır.

Araştırma (keşfetme) basamağı: Üniversiteye başlanan zamandır. Birey, meslek seçimi yapabilmek için mesleklerle ilgili veri kaynaklarına ulaşmaya çalışır, iş durumlarını öğrenmek için araştırır.

Billurlaşma basamağı: Bireyin kendini verebileceği mesleği seçmesini etkileyen çok çeşitli faktörleri değerlendirdiği dönemdir. Bu değerlendirmeye bağlı olarak mesleki yönelimlerini özel bir alanla sınırlandırırlar.

Belirleme basamağı: Kararın kesinleşmesi ve özel planlamayı kapsayan aşamadır.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here