Öğretim İlke Yöntem ve Teknikleri Konu Anlatım Videoları

            Grupla öğretim uygun olan Slavin’in etkili öğrenme modelinin temelinde, Carroll’un okulda öğrenme modelinin ilkeleri bulunmaktadır. Etkili bir öğrenme, iyi öğretim hizmeti ile gerçekleşir ve bunun için dört temel öge düzenlenmelidir.

  1. Öğretim niteliği / kalitesi: Öğrenilecek konu öğrenci için ne kadar anlamlıysa ve günlük yaşamda öğrencinin ihtiyacını ne kadar karşılayabiliyorsa öğretimin niteliği o kadar yüksek olur. Bilgi ya da yeteneklerin öğrencilerin kolayca öğrenebilecekleri şekilde sunulma biçimi bu değişkenle doğrudan ilgilidir. öğrencilerin ön öğrenme düzeyleri ile yeni bilgiler arasında anlamlı ilişkiler kurulmalı, uygun ipuçları ve işaretler kullanılarak ders öğrenci için çekici hale getirilmelidir.
  2. Öğretim düzeyini uygun hale getirme (uygun öğretim seviyesi): Sınıftaki farklı öğrenme düzeyleri dikkate alınarak farklı strateji, yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Öğretmenlerin, öğrencilerin yeni bir dersi öğrenmeye hazır olduklarından ve dersin sonunda dersi öğrendiklerinden emin olmaları durumu bu değişkenle ilgilidir. Yani ders, öğrenciler için ne çok kolay ne de çok zor olmalıdır.
  3. Teşvik etme (cesaretlendirme): Öğretmen konunun öğrenilebilmesi için öğrencide istek uyandırmalıdır (güdüleme). Bunun için de, öğrenilecek konunun nerede, ne zaman işe yarayacağını öğrencilere söylemelidir. Öğretmenlerin, öğrencilerin öğretim amaçları üzerinde çalışmak ve gösterilen materyali öğrenmek için motive olduklarından emin olmalarıdır.
  4. Zaman: Öğrenilmesi gereken konuların, üniteleri en az zaman harcanarak öğretilmesidir. Öğrencilere öğretilen materyali öğrenmeleri için yeterli süre verilmesi durumunu ifade eder. Zamanın verimli kullanılması gerekir. 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here