Gelişim Psikolojisi Konu Anlatım Videoları

Gelişim Psikolojisi KPSS’de Çıkmış Soruların Çözüm Videoları

İnsan gelişimine sosyo-kültürel bir bakış açısıyla bakmaktadır. Çocuk sadece kendi bireysel özelliklerinden etkilenmez, aynı zamanda yakın çevresi ve bu çevredeki çeşitli ögelerin etkileşimleri ile doğrudan üyesi olmadığı, uzak çevresi tarafından da etkilenir. Çocuk kendi çevresini oluşturmada aktif bir katılımcı olarak kabul edilir. Dahası, çocuğun çevresi ve çevresi ile olan ilişkilerine ilişkin öznel yaşantıları, en az çevrenin nesnel görüşü kadar önemlidir. Ekolojik yaklaşımın katmanları şöyledir:

1. Organizma: Sistemin temelini oluşturur. Merkezinde birey ve bireye ait özellikler bulunmaktadır. Yaş, cinsiyet zeka vb.

2. Mikrosistem: Bireyi çevreleyen en içteki katmandır. Bireyin gelişiminde birebir etkili olan aile, okul, yakın arkadaşlar ve akrabalar gibi birimlerin bireyle olan etkileşimleri bu katmanı oluşturur. Her birey, aile, okul, akran grubu gibi birçok mikrosistemin üyesidir.

3. Mesosistem: Mikrosistemi çevreleyen ve okul – veli, ana baba akrabaların etkileşiminin niteliği gibi mikrosistem içindeki birimlerin etkileşimiyle ve bu etkileşimlerin eksosistem içindeki birimlerle olan etkileşimleri ile oluşan katmandır. Örneğin bir yetişkin için aile, iş ve arkadaşların mikrosistem içerisindeki bağlantıları mesosistemi tanımlamaktadır.

4. Eksosistem: Mesosistemi çevreleyen ve kitle iletişim araçları, yasal düzenlemeler gibi bireyin gelişiminde dolaylı etkisi olan birimlerden oluşan sistemin oluşturduğu katmandır. Anne babanın çalışma alanı çocuğun katılımı en düşük düzeyde olmasına rağmen çocuk üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Çocuğun devam ettiği okulun yasal düzenlemeleri de bu katmandadır.

5. Makrosistem: Eksosistemin kitle iletişim araçları, yasal düzenlemeler gibi bireyin gelişiminde dolaylı etkisi olan birimlerinden oluşan katmandır ve mesosistemi çevrelemektedir. Örneğin büyük bir şehirde yaşayan bir çocukla, köyde yaşayan bir çocuğun inanç ve değerleri farklı olur.

6. Kronosistem: Soysa tarihsel koşulların belirlediği, tüm katmanları kaplayan dış katmandır. Kronosistem içerisinde yaşam dilimi önem kazanmaktadır. Savaşlarda ve ekonomik kriz dönemlerinde intihar davranışlarının artmasında kronosistemin etkili olduğu düşünülebilir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here