Program Geliştirme Konu Anlatım Videoları

Program Geliştirme Soru Çözüm Videoları

Çağdaş eğitim anlayışına göre, kaliteli bir öğretim hizmeti sağlanırsa, bir öğrencinin öğrenebileceğini tüm öğrenciler öğrenebilir. Öğrencilerin bireysel farklılıkları olduğu kabul edilir ve bu farklılıklar dikkate alınır. öğretim sürecinin merkezinde öğretmen değil, öğrenci ve onun ilgi ve ihtiyaçları vardır. Öğrenmeyi öğrenme, yaşam boyu öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, sosyalleşme ve evrenselleşme, kültürler ve disiplinlerarası etkileşim, bilgiye ulaşma, teknoloji kullanımı önemlidir. Öğrencinin düşünceleri, yorumları, deneyimleri ve öngörüleri önemlidir.

Program Geliştirme ve Öğretmen

Programların uygulayıcıları öğretmenlerdir ve uygulamalarını programa bağlı olarak planlı yaparlar. Öğretmenler plan yaparken ve uygularken öncelikle program amaçlarını gerçekleştirmeye ve öğrenci özelliklerine dikkat etmelidir. Hedeflere ulaşmak için öğrenme – öğretme etkinliklerinin planlanmasında öğrenci özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Öğretmen artık bilgiyi depolayan ve onu öğrenciye sunan kaynak olmaktan çok, öğrenciyi bilgiye yönlendiren kişi olarak görülmektedir. Öğretmenler öğrencilerin yalnızca bilişsel becerilerinin gelişimini yani bilgilerinin yayılmasını sağlamak durumunda değildirler. Öğretmenlerin, kendi konu alanı ile bilgileri çok iyi bilmeleri, öğrencilerinin öğrenmelerini kolaylaştırıcı olmaları, etkili bir öğretici olmaları, grup çalışmalarını organize etmeleri beklenmektedir. Öğretmenler, öğretme etkinliklerine ve öğrencilerin psikolojik dengelerine, sosyal etkileşimlerine, cinsel eğitimlerine dikkat etmek zorundadırlar. Öğretmenlerden kültürel eğitim vermelerinin istenmesi, öğretmenin öğretim ortamında artan sorumluluklarından yalnızca birkaçıdır.

Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri

Sosyal etkinlikler, ders programlarının yanında öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ile toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili iş ve işlemleridir. Sosyal etkinlik kulüplerinin çalışmalarında şunlara uyulur:

  • Öğrenci kulübü ile ilgili işlerin planlanması, yürütülmesi öğrencilerce yapılır.
  • Sınıf öğretmenleri ile sınıf rehber öğretmenleri, belirlenen öğrenci kulüplerinin tanıtımını, amaçlarını, çalışma esaslarını, öğrencilere kulübü seçmeden önce açıklar.
  • Öğrencilerin ilgi duydukları en az bir öğrenci kulübüne üye olmaları esastır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here