Konu Anlatımları | Kanatlarım var Ruhumda
Pazar, Ekim 2, 2022

Konu Anlatımları

KPSS Eğitim Bilimleri’ndeki tüm konular burada.

Bilişsel Gelişim Kuramı – Piaget

Piaget Bilişsel Gelişim Konu Anlatım Videosu Piaget Bilişsel Gelişim KPSS'de Çıkmış Soruların Çözüm Videosu Yeni doğan çocuğun, baş etmesi gereken en önemli problem, yaşadığı...

Program Geliştirme Sürecinin Planlanması

Program Geliştirme Süreci (Aşamaları) Konu Anlatım Videosu Program Geliştirme Soru Çözüm Videoları Program geliştirme çalışmaları, hedeflerin belirlenmesi ile başlar ve tüm süreç hedeflere dayalı...

Ölçek ve Ölçek Türleri

Ölçek ve Ölçek Türleri İle İlgili Konu Anlatım Videoları Ölçme ve Değerlendirme Soru Çözüm Videoları           Ölçme aracıdır.Belli bir başlangıç...

İnsancıl (Hümanist) Kuram (Üçüncü Güç) – Carl Rogers & Abraham H. Maslow

Gelişim Psikolojisi Konu Anlatım Videoları Gelişim Psikolojisi KPSS'de Çıkmış Soruların Çözüm Videoları İnsancıl kuramcılar, insanın hayvanlar gibi basit yapılara sahip olmayan, karmaşık süreçleri kendi...

Gestalt (Bütüncül) Kuram – Koffka, Wertheimer, Köhler

Gestalt Kuram Konu Anlatım Videosu Gestalt Kuram Soru Çözüm Videosu Gestalt kuram Wertheimer tarafından başlatılmış olmakla birlikte, ilkeleri Wertheimer, Köhler ve Koffka tarafından geliştirilmiştir....

Psikoanalitik Kuram – Sigmund Freud

Freud - Psikoanalitik Kuram Videosu Freud - Psikoanalitik Kuram KPSS'de Çıkmış Soruların Çözüm Videosu Savunma Mekanizmaları Videosu Savunma Mekanizmalarını Tek Örnekle İnceleyen Video Kişilik,bireyi başkalarından ayıran,...

Ahlak Gelişimi Kuramı – Kohlberg

Kohlberg -  Ahlak Gelişimi Videosu Kohlberg - Ahlak Gelişimi KPSS'de Çıkmış Soruların Çözümü Videosu           Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramı, Piaget’nin...

Yapılandırmacı (Oluşturmacı) Kuram

Vico, Piaget, Vygotsky, Barlett, Dewey, Glasersfeld Öğrenme Psikolojisi Konu Anlatım Videoları Öğrenme Psikolojisi Soru Çözüm Videoları            Öğrenme olayını öğrenen açısından...

Dağılımların Yorumlanması

Dağılımların Yorumlanması Konu Anlatım Videoları Ölçme ve Değerlendirme Soru Çözüm Videoları Bağıl Değişkenlik Katsayısı (V):Hem aritmetik ortalamayı hem de standart...

Kimlik Statüleri – James Marcia

Marcia - Kimlik Statüleri Videosu Gelişim Psikolojisi KPSS'de Çıkmış Soruların Çözüm Videoları           Marcia’ya göre kimliklerin şekillenmesinde iki boyut vardır....