Konu Anlatımları | Kanatlarım var Ruhumda
Salı, Şubat 23, 2021

Konu Anlatımları

KPSS Eğitim Bilimleri’ndeki tüm konular burada.

Madde İstatistiklerinden Hesaplanan Test İstatistikleri

Testin Aritmetik Ortalaması:Bir testteki maddelerin güçlük indekslerinin toplamı, testin aritmetik ortalamasına eşittir. Böylece madde güçlük indeksleri toplamı...

Madde İstatistikleri

Çeldiriciler ve Alt Grup Üst Grup Tablosu Yorumlamalarını içeren video için lütfen buraya tıklayınız... Madde Matrisi videosu için lütfen buraya tıklayınız... 2016 Yılı Madde...

Test İstatistikleri

a. Merkezi Eğilim (Vasat) Ölçüleri: Ölçüm ya da puanın hangi değerler etrafında toplandığını gösterir.Mod (Tepe Değer):

Ölçme Sonuçları Üzerine İstatistiksel İşlemler

2016 Yılı Madde Matrisi sorusunun çözüm analizi için lütfen buraya tıklayınız... 2015 Yılı Madde Matrisi sorusunun çözüm analizi için lütfen buraya tıklayınız... 2009 Yılı Madde...

Çağdaş (Tamamlayıcı) Ölçme Araçları

a. Portfolyo (Bireysel Gelişim Dosyası – Öğrenci Gelişim Dosyası): Öğrenci çalışmalarının toplanmasıdır. Öğrencilerin kendileri için önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için izledikleri yolları...

Psikomotor Alanda Kullanılan Ölçme Araçları

Psikomotor beceriler bir takım karmaşık davranışlar zincirinden oluşur. Bu zincirin önemli halkaları gözlenip nicelendirilmelidir. Genellikle belli bir beceriyi oluşturan kritik davranışlar ölçülür....

Duyuşsal Alanda Kullanılan Ölçme Araçları

Duyuşsal davranışlar kolaylıkla gözlemlenip ölçülemezler. Genellikle öğrencinin kendi duyuşlarını rapor etmeleriyle ölçülür. Öğrenci kendi duygularını anlayıp değerlendiremez ise verdiği cevaplar geçersiz olur....

Bilişsel Alanda Kullanılan Ölçme Araçları

Ölçme araçlarında kullanılacak soruların bilişsel alanın farklı basamaklarından seçilmesi, ölçmenin geçerliğini ve güvenirliğini arttırır. Bilişsel alanda kullanılan testler yazılı, sözlü, kısa cevaplı...

Testlerin Sınıflandırılması

Puanlanış Bakımından Sınıflama:Objektif Puanlanan Testler: Testi puanlayan kişi kim olursa olsun, puanların değişmediği, puanlamanın hatasız yapılabildiği objektif testlerdir. Çoktan seçmeli testler,...

Test Hazırlama Süreci

Amacı belirleme: İlk aşamada, yapılacak değerlendirme türüne göre testin amacının belirlenmesi gerekir. Örneğin öğrencilerin belirli konulardaki öğrenme eksikliklerini ortaya çıkarmak (öğrenmenin...