Kavram Haritaları | Kanatlarım var Ruhumda
Cuma, Eylül 30, 2022

Kavram Haritaları

Bilgilerinizi toparlayacak olan ve zihninizdeki belirsizlikleri giderecek pek çok kavram haritası…

Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili kavram haritaları

Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar Ölçme ve Değerlendirmede Temel kavramlar 2 Hata Türleri ve Hata Kaynakları Ölçme Aracında Bulunması Gereken Teknik Özellikler Güvenirlik...

Öğrenme Psikolojisi ile ilgili kavram haritaları

Öğrenme Psikolojisi İle İlgili Temel KavramlarÖğrenmeyi Etkileyen FaktörlerKlasik Koşullama - PavlovEdimsel Koşullama - Skinner 1Edimsel Koşullama - Skinner 2Bitişiklik Kuramları - Watson ve GuthrieBağlaşımcılık...

Öğretim İlke, Yöntem ve Teknikleri ile ilgili kavram haritaları

Öğretim İlkeleri Düşünme Becerileri Öğretim Modelleri - Yaklaşımları - Kuramları 1 Öğretim Modelleri - Yaklaşımları - Kuramları 2 Öğretim Modelleri - Yaklaşımları - Kuramları 3 Öğretim Stratejileri...

Gelişim Psikolojisi ile ilgili Kavram Haritaları

Temel Kavramlarla İlgili Kavram Haritaları Gelişim İle İlgili Temel KavramlarReflekslerPsikoloji Kuramları (Psikolojide Yaklaşımlar)Psikolojide Araştırma YöntemleriPsikolojinin Alt DallarıGelişim DönemleriGelişimi Etkileyen FaktörlerFiziksel ve Psikomotor Gelişim Bilişsel Gelişim İle...