Öğretim İlke Yöntem ve Teknikleri Konu Anlatım Videoları

Farklı kişisel yapı, ilgi, yetenek ve gereksinim içindeki bireyleri üst düzeyde yetiştirip topluma kazandırmayı amaçlar. Keller planında, bireyler sahip oldukları özelliklere göre gruplara ayrılabilir ve homojen sınıflar oluşturulabilir (seviye grupları). Bu durumun beraberinde getireceği problemler dikkate alınarak farklı yaklaşımlar da geliştirilmiştir. Bunlar, tamamlayıcı sınıflarda özel ders verme, derecelendirilmiş okullar, farklı sınıflar ya da ders geçme programları, özel faaliyetler olarak sıralanabilir. Bireylerin farklılıkları temel alınır (Keller bir tarafa, körler bir tarafa anlayışı). Bu modelde her öğrencinin kendi yetenek düzeyine uygun bir biçimde yönlendirilmesi, kendi düzeylerine uygun öğrenme tekniklerinin uygulanması ve sonuçta her bireyin kendine özgü davranması beklenir.  Sınıftaki öğrenci sayısı kalabalıklaştıkça her öğrenciye düşen zamanda azalma olacaktır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here