Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

BEP, her bir engelli çocuk ile onların öğretmen ve ebeveynlerinin özel gereksinimlerini karşılamak için eğitim kurumu tarafından geliştirilen yazılı özel eğitim programlarıdır. Öğrencinin performans düzeyinin, eğitim öğretim faaliyetinden amaçlananın ne olduğunun, yöntem ve araçların açıklandığı eğitim programıdır. Bu programda öğrencinin kimlik bilgileri, performans düzeyi ifadeleri, uzun ve kısa dönemli amaç ifadeleri, özel eğitim ve ilgili servisler, genel eğitim uygulamalarından katılamayacağı alanlar ve ailenin bilgilendirilmesi ile ilgili bölümler bulunur.

Okul personeli ve destek hizmetleri veren kişilerin birlikte geliştirdikleri, uyguladıkları ve gelişmeleri izledikleri bir plandır. Gerektiğinde düzeltilebilen ve değiştirilebilen esnek bir çalışma programıdır.

BEP özel gereksinimli öğrenciler için yasal bir zorunluluktur. 1997 yılında ülkemizde kabul edilen 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yasal zorunluluk olarak ifade edilmiş ve 2006 yılında yürürlüğe giren “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” ile özel gereksinimli bütün öğrenciler için BEP hazırlanması tanımlanmıştır. Bu tanımlardan yola çıkılarak, BEP, anne, baba, özel eğitim öğretmenleri, okul yöneticileri ve diğer ilgili uzmanların oluşturduğu ekibin denetiminde bedensel, toplumsal, duyusal, bilişsel, dil, iletişim alanlarında yapabildiklerini dikkate alarak, yetersizliği olan kişinin yaşına göre toplumsal normların beklediği davranışları göstermesi için gereklidir.

Programda eğitsel gereksinimleri karşılamak üzere üç alan bulunur:

 1. Disiplin alanı: Öz bakım, akademik, iletişim, motor, hayat bilgisi, müzik, resim, toplumsal uyum.
 2. Eğitim programı: Kaynaştırma, özel sınıf, özel eğitim okulu, mesleki eğitim merkezi.
 3. Destek hizmetleri: Kaynak oda, sınıf içi destek, dil ve konuşma terapisi, fizyoterapi, ulaşım, aile eğitimi.

BEP’in yararları:

 • Çocuğun yapabilecekleri betimlenir.
 • Çocuğa uygun eğitim hizmetleri sunulur.
 • Çocuğun engelinden kaynaklanan farklı gereksinimleri belirlenir.
 • Çocuğun kendi öğrenmesi ile ilgili daha fazla sorumluluk almasına yardımcı olunur.
 • Çocuğun öğrenmesi izlenir ve ilerlemeleri kayda alınır.
 • Çocuğun ailesi ile diğer birim üyelerinin ilişkilerine katkıda bulunur.
 • Çocuğun bilgi ve beceri eksiklerinin nasıl giderilebileceğine dair yol gösterir.
 • Çocuğun eğitiminde karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümler, alınacak kararlar hakkında aile ve okul personeline eşit söz hakkı sağlar.
 • Çocuğun gelişiminin değerlendirilmesini sağlar.
 • Programın, materyalin ve başlangıç noktalarının etkililiğinin değerlendirilmesine yardımcı olur.

Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda, özel eğitim gerektiren bireyler için BEP’in geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla BEP Geliştirme Birimi oluşturulur. BEP, bu birim tarafından hazırlanır. Bu birimde kurum müdürü, gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen, aile, özel eğitim gerektiren öğrenci, rehber öğretmen, eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, özel eğitim gerektiren öğrencinin sınıf öğretmeni veya uygun branş öğretmeni, gerektiğinde izleme, tanılama ve değerlendirme ekibinden görevli bir kişi bulunur. BEP hazırlama süreci 7 aşamadan oluşur.

 1. BEP hazırlayacak ekibin oluşturulması.
 2. Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi.
 3. Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak  destek hizmetlerin belirlenmesi.
 4. BEP’in hazırlanması.
 5. Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi.
 6. Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi.
 7. BEP’in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için sorumluların belirlenerek zaman çizelgesinin hazırlanması ve değerlendirme biçimine karar verilmesi.

BEP Toplantısının Gündemi

 1. Birim üyelerinin selamlaşması ve tanışması
 2. Toplantının amacının ve bir önceki toplantı tutanağının gözden geçirilmesi
 3. Özel eğitim ve BEP’e ilişkin hakların ve süreçlerin gözden geçirilmesi
 4. Çocuğa daha önce bir BEP uygulanmışsa;
  1. Değişimin sonuçları
  1. Gereksinimlerin birbirinden nasıl etkilendiği
  1. Genel müfredat içinde çocuğun yetersizliğinin, katılımı ve gelişimi nasıl etkilediği
 5. Bireyin performansının değerlendirilmesi
  1. Genel müfredata göre nerede olduğu
  1. Çocuğun güçlü yanları
  1. Gereksinim öncelikleri
  1. Eğitimsel gereksinimleri
  1. Öğrenme özellikleri
 6. Yıllık amaçların ve her bir yıllık amaç için kısa dönemli hedeflerin geliştirilmesi
 7. Destek hizmetlerin belirlenmesi
 8. BEP geliştirilmesi ve uygulanması için personelin sorumlulukları açısından nasıl bilgilendirileceği
 9. Toplantıya katılanların ve toplantı sırasında alınan kararların, yapılan tartışmaların yazılı olarak kaydedilmesi ve uyuşma sağlanamayan kararların gözden geçirilmesi.

BEP’in etkililiğini sağlamak için dikkat edilecek noktalar şunlardır.

 • Bireyin ve ailenin sürece katılması sağlanmalıdır.
 • Kullanımı kolay bir format geliştirmek gerekmektedir. Geliştirilen formatın gereken tüm ögeleri yeterince içermesine özen gösterilmelidir.
 • BEP yazılırken BEP’in uygulanmasında görev alacak olanların mutlaka sürece katılmış olmalarına özen gösterilmelidir. Uygulamada görev alacak olanlar, geliştirilen bu çalışmanın kendi ortamlarında işe yarayıp yaramayacağını değerlendirme şansına ve hakkına sahip olmalıdırlar.
 • BEP yazımında açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır.
 • BEP yazarken kısa ve öz ifadeler kullanılmalıdır. Bireyle ilgili her detayın bulunması gerekli değildir.
 • Yapılabilecekler konusunda gerçekçi olmak gerekmektedir. Tamamlanması yıllar alacak bir BEP yazmak yerine, en çok bir yılı yansıtacak amaçlar esas alınmalıdır.
 • Tüm formların saklanabileceği ve bilgilerin kaydedilebileceği bir BEP dosyası hazırlanmalıdır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here