Gelişim Psikolojisi Konu Anlatım Videoları

Gelişim Psikolojisi KPSS’de Çıkmış Soruların Çözüm Videoları

Bruner; sarmal programlama yaklaşımının (içerik düzenleme yaklaşımıdır) kurucusudur. Buluş yolu ile öğrenme stratejisinin kurucusudur.

 • Bilişsel gelişim, tepkilerin uyarıcıdan bağımsız hale gelmesidir. Başlangıçta çocuklar uyarıcıların kontrolü altındadır. Değişik uyarıcılara belli yollarla tepkide bulunurlar. Ancak zamanla, tepkileri artan bir şekilde uyarıcıdan bağımsız hale gelir. Çocukta dilin kazanılmasıyla uyarıcıları kontrol etme, yönlendirme, daha özgün davranma gözlenir.
 • Çocuk dil gibi bir sembol sistemini öğrenmeden, dünyayı anlamlandıramaz. Dil önemli bir anahtardır.
 • Bilişsel gelişim, bireyin kendisine ve başkalarına ne yaptığını ve ne yapacağını artan bir kapasiteyle açıklamasıdır. Bu kendinin farkında olmadır.
 • Bilişsel gelişim için sistemli bir öğretici – öğrenici etkileşimi gereklidir. Bruner’e göre, baba, anne, öğretmen ve toplumun diğer üyeleri çocuğa öğretmelidir. Sadece bir kültür içine doğmak, tam bir bilişsel gelişim için yeterli değildir. Öğreticiler, kültürü yorumlayarak çocukla paylaşmalıdırlar. Bu nokta, Vygotsky’nin kuramında da önem taşımaktadır.
 • Bilişsel gelişim, sosyal gelişim ve dil gelişimi arasında yakın bir ilişki vardır.
 • İdeal ders programı, öğrencilerin farklılıklarına uygun çokça öğrenme seçenekleri sunan programdır.
 • Bruner’e göre bilişsel gelişim ömür boyu sürer.
 • Öğretici kişi, çocuğun öğrenimini adım adım ilerleyecek şekilde biçimlendirmelidir. Buna yol gösterme denir.

Bruner’in Bilişsel Gelişim Dönemleri

 1. Eylemsel dönem (enactive stage) (0 – 3 yaş):

Çocuk, bu dönemde çevreyi eylemlerle anlar; çevresindeki nesnelerle ilgili yaşantıyı onlara dokunarak, vurarak, ısırarak, hareket ettirerek kazanır. Onlar için nesneler, bazı eylemler yaptıkları şeylerdir. Örneğin, kaşık, yemek yediği; bisiklet, bindiği birer nesnedir. Bu dönemde çocuğa bisiklete binmeyi öğretirken, ne sözel sembol, ne de imge kullanabilirsiniz. Çocuklar en kolay psiko-motor eylemlerle öğrenebilirler. Çocukların yaparak öğrenmesi söz konusudur. Sözcükleri de onlara ilişkin eylemlerle öğrenirler.

 • İmgesel dönem (2 – 12 yaş):

Bilgi, imgelerle taşınmaktadır. Görsel bellek gelişmiştir. Ancak çocuğun kararları dile değil, duyu organları yoluyla edindiği duyusal etkilere dayalıdır. Çocuklar, algılarının tutsağıdır. Herhangi bir nesneyi, olayı, durumu, nasıl algılarlarsa zihinlerinde o şekilde canlandırırlar. Bu dönem, Piaget’nin işlemöncesi ve somut işlemler dönemlerine karşılık gelmektedir.

 • Sembolik dönem (13 – + yaş):

Çocuk artık bu dönemde etkinlik ya da algının anlamını açıklayan sembolleri kullanır.  Semboller yoluyla, az sembolle çok şey ifade edilebildiği gibi, eylemlerle ve imgelerle açıklanamayan olay, nesne ve durumlar daha kolay ve etkili olarak ifade edilebilir. Semboller kullanarak soyut, esnek ve olasılıklı bir düşünme şekline ulaşılır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here