İlerlemeci eğitim yaklaşımına ve yapılandırmacı öğrenme kuramına bağlı olarak geliştirilmiştir. Buna göre, öğrenci bilgiyi alan bir durumdan çıkarılarak, bilgiye ulaşan, gerekli olanları alan ve yeni bilgiler üreten bir durumda ele alınır. Basamaklı öğretim programı öğrencilerin farklı ilgi ve yetenek alanlarına, farklı öğrenme yollarına sahip olduğu düşüncesi ile C, B ve A basamaklarında belirlenmiş olan bilgi edinme, bilgileri farklı problem durumları üzerinde kullanma, analiz ve sentez yapma, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme gibi etkinlikleri kullanarak görevler belirlemesi, uygulaması, değerlendirmesi ve bu görevleri başarması esasına dayanan bir öğretme – öğrenme düzeneğidir. Her bir görevin ve sorumluluğun belirli bir zamanda tamamlanması şarttır. Görevin zorluğuna göre, belirlenen bir puan değeri bulunur. Öğretmen dersi anlatan değil, öğrencileri araştırmaya sevk eden, onlara rehberlik eden bir görev üstlenmiştir. 

I. kademe –> C basamağı öğrenme: Öğrencilerin temel bilgileri ve becerileri kazanması; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun görev alanlarının belirlenmesi.

II. kademe –> B basamağı öğrenme: Edinilen temel bilgilerin seçilmesi, uygulanması, farklı problem durumları üzerinde kullanılması; öğrencilerin belirledikleri görevleri yerine getirmesi.

III. kademe –> A basamağı öğrenme: Yaratıcı düşünme, etkin düşünme, eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme yollarının kullanılması; öğrencilerin başardıkları görevlerin sonuçlarını tartışması.