Türk Dili ve Edebiyatı
Soru Sayısı 24
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Metinlerin Sınıflandırılması
Şiir Bilgisi
Söz Sanatları
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
İslami Dönem Türk Edebiyatı
Halk Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Edebi Akımlar
Tanzimat Edebiyatı
Servet-i Fünun Edebiyatı
Fecr-i Âti Edebiyatı
Milli Edebiyat
Cumhuriyet  Dönemi Türk Edebiyatı
Batı Edebiyatı
 
Tarih 1
Soru Sayısı 10
Tarih Bilimine Giriş
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk – İslam Devletleri
Türkiye Tarihi (10 – 13. Y.Y)
Beylikten Devlete (Kuruluş Dönemi)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (Yükselme Dön.)
Osmanlı Devleti’nin Kültür ve Uygarlığı
Yeni Çağ Avrupa Tarihi
Arayış Yılları (Duraklama Dönemi)
18. YY Değişim ve Diplomasi (Gerileme Dön.)
Yakın Çağ Avrupa Tarihi
En Uzun Yüzyıl (Dağılma Dönemi)
Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı
Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşında Cepheler
Türk İnkılabı
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
XX. (20.) Yüzyıl Başlarında Dünya
II. Dünya Savaşı (1939 – 1945)
Soğuk Savaş Dönemi
Yumuşama (Detant) Dönemi ve Sonrası
Küreselleşen Dünya
Türklerde Devlet Teşkilatı
Türklerde Toplum Yapısı
Türklerde Hukuk
Türklerde Ekonomi
Türklerde Eğitim
Türklerde Sanat
Coğrafya
Soru Sayısı: 6
Doğal Sistemler
Beşeri Sistemler
Mekansal Bir Sentez: Türkiye
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Ülkeler ve Uluslararası Örgütler
Çevre ve Toplum
Matematik
Soru Sayısı:40
Sayılar
Sayı Basamakları
Bölünebilme
OBEB-OKEK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
İkinci Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
Polinomlar
Mantık
Modüler Aritmetik
Eşitsizlikler
Logaritma
Diziler
Seriler
Limit ve Süreklilik
Türev
İntegral
Geometri
Soru Sayısı:
Doğruda ve Üçgende Açılar
Dik ve Özel Üçgenler
Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Üçgende Alanlar
Üçgende Açıortay Bağıntıları
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen – Deltoid
Dikdörtgen
Çemberde Açılar
Çemberde Uzunluk
Daire
Prizmalar
Piramitler
Küre
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Doğrunun Analitiği
Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
Dönüşümlerle Geometri
Trigonometri
Çemberin Analitiği
Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik)

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here