Öğretim İlke Yöntem ve Teknikleri Konu Anlatım Videoları

Öğretmenlerin hazırlayacakları araçlar fazla ayrıntıya kaçmamalı, basit, anlaşılır ve kullanışlı olmalıdır. Öğretmen bu araçları planlarken; pratiklik, öğrencilere uygunluk ve ders konusuna uygunluk durumlarını düşünmelidir.

 • Kullanılan araç – gereçler, eğitim – öğretim programının amaçlarıyla yani hedef ve kazanımlarıyla uyumlu olmalıdır,
 • Kullanılan öğretim yöntemine uygun olmalıdır,
 • Mümkün olduğunca çok duyu organına hitap etmelidir.
 • Basit, anlaşılır, kullanımı kolay, dayanıklı, uygun renk ve biçimde olmalıdır,
 • Öğretim ortamının büyüklüğü, niteliği ve öğrenci sayısı dikkate alınmalıdır,
 • Öğretmen kullanılacak araç – gerecin özellikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmalıdır,
 • Kullanılan araç – gerecin önemine öncelikle öğretmen inanmalıdır,
 • Araç – gereçler öğrencilerin bilgi, yetenek, yaş ve ilgi düzeylerine uygun olmalıdır,
 • Kullanılacak araç – gereçlerin avantajları ve dezavantajları dikkate alınmalı, bu açıdan en uygun olanlar tercih edilmelidir,
 • Teknik açıdan hatasız olmalıdır,
 • Kolayca hazırlanabilecek ve değiştirilebilecek esneklikte olmalıdır,
 • Gerçeğe uygun olmalı ve gerçek hayatı yansıtmalıdır,
 • Araç – gereçler kullanılırken sınıfın düzeninin nasıl olacağı önceden planlanmalı, buna uygun olanlar tercih edilmelidir.

Araç ve Gereçlerin Türleri:

 1. Göze Hitap Eden Araçlar: Sınıf tahtası, çok amaçlı tahtalar, teşhir tahtaları, grafikler, hareketsiz resimler, büyük boy bloknotlar, harita ve küreler, gerçek obje ve nesneler, modeller ve örnekler, sergiler, tepegöz, film şeridi, slayt, projektör, levha ve afiş.
 2. Kulağa Hitap Eden Araçlar: Plak ve plakçalar, kaset ve kasetçalar, cd ve cd çalar, radyo.
 3. Hem Göze Hem Kulağa Hitap Eden Araçlar: Multimedya (iletişim araçlarının birlikte kullanılması) öğretim paketleri, öğrenme merkezleri, ses – slayt bileşeni, etkileşimli video, film ve videolar, elektronik dağıtım sistemleri, vcd, bilgisayar temeline dayalı öğretim araçları, tv.
 4. Kitaplar ve Teksirler: Ders kitapları, kaynak materyaller, yardımcı kitaplar, teksir edilmiş materyallerdir. Ders kitapları öğrenci düzeyine uygun olmalı; açık ve anlaşılır bir dille yazılmış olmalı; araştırmalar, hazırlık ve uygulama soruları içermeli; farklı öğretme ve öğrenme yaklaşımlarından yararlanmalı; çeşitli görsel uyarıcılarla zenginleştirilmiş olmalı; somut örnekler içermelidir.

Edgar Dale’nin Yaşantı Konisi:

Öğrenci, öğrenme – öğretme sürecine ne kadar çok duyu organı ile katılırsa öğrenmeler o kadar kalıcı olur. Araç gereçlerin derse olan katkısı ne kadar çok duyu organına hitap ettiği ile ilgilidir.

Koninin altında doğrudan edinilen yaşantılar yoluyla öğrenilenler, üstünde ise başkalarının yardımıyla elde edilen bilgiler yer almaktadır. Yine altta çok sayıda duyu organıyla elde edilen, üstte ise az sayıda duyu organıyla elde edilen bilgiler vardır. Benzer bir şekilde altta basit ve somut bilgiler, üstte ise karmaşık ve soyut bilgiler yer almaktadır. Yukarı çıkıldıkça somutluk azalmakta, soyutluk artmaktadır. Bu nedenle de koninin yukarısına doğru çıkıldıkça öğrenmelerin kalıcılığının azalacağı söylenebilir. Bu koni araç gereç seçimi konusunda öğretmenlere yol göstermektedir.

Konideki sıralama şöyledir: Sözel sembollerle edinilen yaşantılar, görsel sembollerle edinilen yaşantılar, radyo, plak şerit, resimlerle edinilen yaşantılar, hareketli resimlerle edinilen yaşantılar, televizyonla edinilen yaşantılar, sergiler yardımıyla edinilen yaşantılar, geziler yoluyla edinilen yaşantılar, gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar, dramatizasyonla edinilen yaşantılar, model ve numunelerle edinilen yaşantılar, doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılar.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here