Program Geliştirme Konu Anlatım Videoları

Program Geliştirme Soru Çözüm Videoları

Eğitim sisteminin, AB ülkeleri eğitim sistemlerine ve standartlarına uyumunu sağlamak amacıyla; MEB bünyesinde AB Masası oluşturulmuştur. AB’nin eğitim programlarının genel amacı, eğitimde fırsat eşitliğini, ortak bir mesleki eğitim politikasını, meslek standardını ve kalite birlikteliğini sağlamaktır. Türkiye Nisan 2004 tarihi itibariyle Avrupa Birliğinin programlarına resmen katılmıştır. Türkiye, yapacağı projelerle yatırdığı giriş parasının da ülkeye geri dönüşünü sağlayacaktır. Bu programlar 2007 yılından itibaren Hayatboyu Öğrenme Programları (Longlife Learning Programmes) olarak tek bir program çerçevesinde toplanmıştır. Programlar kapsamında AB ülkeleri arası öğretmen değişimleri ve öğretmenlerin AB bünyesindeki hizmet içi eğitim programlarına katılımı da sağlanmıştır. Programlara katılım, uluslar arası düzeydeki gelişmelerin daha yakından izlenmesini ve küreselleşen dünyada diğer ülkelerle olan etkileşimi sağlayacaktır.

Comenius:

Okul öncesinden lise son sınıfa kadar olan örgün eğitim kademelerini kapsar. Program okul ortaklıkları, öğretmen ve öğrenci değişimi, iyi deneyimlerin paylaşılması, ortak program uygulamaları, dil öğrenimi, uzaktan eğitim modelleri uygulamaları, yetişkin eğitimi, hizmetiçi eğitim gibi eğitimin tüm alanlarını kapsayan projelerin gerçekleştirilmesine fırsatlar sağlamaktadır.

Leonardo Da Vinci: Mesleki eğitim ile ilgilidir. Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Farabi:

Erasmus: Üniversitelerarası öğrenci ve öğretim elemanı değişikliğidir.

Youth (Gençlik) Programı: 15 – 25 yaş arası gençlerin değişimini içermektedir. Avrupalı gençlerin birbirlerini tanımaları ve gönüllü olarak toplumsal etkinliklere katılmaları amaçlanmaktadır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here